понеділок, 31 жовтня 2022 р.

Про засідання у педагогічній вітальні учителів-інтернів (перше засідання школи педагогічної майстерності осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника, «Якість освітньої діяльності педагогічного працівника: основні функції у закладі загальної середньої освіти, шляхи формування та розвитку професійних компетентностей»)

 

28 жовтня 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання у педагогічній вітальні учителів-інтернів «Основні функції учителя у закладі загальної середньої освіти. Шляхи формування та розвитку професійних компетентностей педагогічного працівника» (перше засідання школи педагогічної майстерності осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника, «Якість освітньої діяльності педагогічного працівника: основні функції у закладі загальної середньої освіти, шляхи формування та розвитку професійних компетентностей»). Учасниками цього заходу було майже 40 учителів закладів загальної середньої освіти області, що навчають навчальних предметів різних освітніх галузей і розпочали педагогічну діяльність у 2022 – 2023 навчальному році.

Методичні рекомендації учасникам засідання ШПМ учителів-інтернів

Мета заходу – науково-методична підтримка педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, призначених на посаду уперше, у провадженні ними педагогічної діяльності; ознайомлення учителів-інтернів зі знаннями про державні стандарти повної загальної середньої освіти, досягненнями сучасної методики та технологій навчання для забезпечення належного рівня організації якісного освітнього процесу, шляхами підвищення рівня педагогічної майстерності для цілеспрямованого, безперервного розвитку професійних компетентностей, удосконалення педагогічної майстерності.

У рамках організаційно-мотиваційного етапу «Азбука  сучасного  учителя» учасників засідання було поінформовано про мету і регламент роботи школи педагогічної майстерності (Майя КОНДИРЄВА, методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО), акцентовано увагу на підвищенні рівня професійних компетентностей учителів в контексті пріоритетних завдань державної освітньої політики та вимог часу (дайджест професійних завдань учителя, характеристика  ролі педагога у сучасному суспільстві, ключові аспекти діяльності) (Ольга КОГУТ, заступник директора Тернопільського ОКІППО з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, доцент, кандидат філологічних наук) та проведено анкетування  «Вивчення запитів учителів для надання методичної допомоги» (опитування у чаті) (Тетяна ІВАНЮК,  методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО).

На етапі реалізації теоретичної частини професійного кейсу було порушено такі питання:

-                     завдання та програма педагогічної інтернатури (основні заходи). Нормативні документи Міністерства освіти і науки України, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов'язки педагогічного працівника (Оксана ЖИЗНОМІРСЬКА, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат  психологічних наук; Майя КОНДИРЄВА);

-                     учительські спільноти. Партнерська взаємодія між учасниками освітнього процесу (активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії між учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням; визначення ефективних способів комунікації з педагогічними працівниками, батьками (законними представниками) та учнями) (Світлана ЯРМОЛИЦЬКА, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського ОКІППО; Майя КОНДИРЄВА);

-                     організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища (забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі залежно від індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учнів, проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі, здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя і здоров'я здобувачів освіти, попередження булінгу (цькування), різних проявів насильства, порушення гідності дітей, проявів дискримінації та корупції (Олег КОЛОДІЙЧУК, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури; доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук);

-        огляд науково-педагогічної і фахової літератури, рекомендованої для використання у практичній діяльності педагогічного працівника (Інна СІНЬКОВСЬКА, завідувач науково-педагогічної бібліотеки Тернопільського ОКІППО).

Методичний кейс практичної частини  (робота в методичній студії учителів навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів і у методичній студії учителів навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури) було реалізовано через визначення теоретичних та практичних основ прогнозування результатів освітнього процесу; планування освітнього процесу залежно від мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти (укладання календарно-тематичних і поурочних планів); ведення шкільної документації (журналів обліку успішності учнів, заповнення табелів/свідоцтв досягнень); перевірки зошитів та відповідних видів робіт учнів (методичні працівники відділів  методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів, методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО).

На завершення роботи (підсумковий блок на запити учителів) відбулося підбиття підсумків роботи; озвучено відповіді на запитання учасників заходу; укладено проєкт методичних рекомендацій за результатами засідання у педагогічній вітальні; сплановано роботу між засіданнями  (відвідування, спостереження та аналіз уроків «Який він - ідеальний урок?»; написання ессе «Моє покликання – учитель» або укладання стислого опису  найважливіших якостей, якими повинен володіти сучасний учитель).

Немає коментарів:

Дописати коментар