пʼятниця, 25 лютого 2022 р.

Про проведення вебконференції «Українська література: ювіляри 2022 року»

 


25 лютого 2022 року, у Лесин день, у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено вебконференцію  «Українська література: ювіляри 2022 року».

Мета цього заходу - ушанувати творчість письменників української літератури – ювілярів 2022 року; ознайомити учасників заходу із новинками літератури, мистецтва та творчими здобутками учителів української мови і літератури Тернопільщини щодо специфіки вивчення творчості письменників-ювілярів української класичної та сучасної літератури у 5 – 11 класах; створити науково-методичний простір для об'єднання педагогів з метою подальшої співпраці, акумуляції ідей та можливостей щодо запровадження у систему роботи ефективних технологій та методів, спрямованих на формування в учнів ключових та літературної як предметної компетентностей.

Учасники вебконференції – учителі української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області та педагоги закладів освіти – учасникb інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

"Задля актуалізації опорних знань найперше варто ознайомитися зі списком ювілярів, причетних до мовно-літературної освітньої галузі, та відмітити їх місце народження/проживання на адміністративній карті України, створивши у такий спосіб літературну карту і виокремивши із загалу літературних імен ті, які є відомими учням", – вважає Майя КОНДИРЄВА, методист відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО.

Висвітлення теми заходу було заплановано на основі трьох позицій:

-                      слова науковця у формі круглого столу про  коло ідей для обговорення літературної спадщини письменників-ювілярів 2022 року», а саме: морально-етичні уроки  нової української  літератури ХІХ століття; художньо-естетична цінність літературних текстів першої половини ХХ століття (унікальність особистості Лесі Українки та її творчої спадщини); філософія екзистенціалізму у творах літератури середини та другої половини ХХ століття; нові естетичні способи моделювання й зображення дійсності у літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття; різноманітність, змішання жанрів, своєрідна епатажність, а також осмислення соціальних проблем та історичної пам'яті у  продуктах художньої творчості сучасників (Любов ЦАРИК, доцент кафедри  теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, кандидат філологічних наук; Роман ДУБРОВСЬКИЙ, завідувач кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, доцент; Олег ВАСИЛИШИН, доцент кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидат  філологічних наук);

-                      слова методичного працівника й учителя-практика про методичні діалоги щодо специфіки аналізу змісту й форми поетичних і прозових творів письменників, чий ювілей відзначатимемо 2022 року, на уроках літератури та в позаурочній діяльності: кращі інтернет-ресурси від української асоціації працівників бібліотек для дітей (Майя КОНДИРЄВА, методист відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО);

-       слова ровесника незалежної України (підбиття підсумків роботи): ціннісні виміри художності тексту, з якого вивчаємо минуле, у якому творимо сьогодення і у якому передбачаємо майбутнє» (пропозиції щодо методичних рекомендацій учасникам вебконференції).

Методичні рекомендації учасникам вебконференції.

Презентація "Українська література: ювіляри 2022 року".


Про презентацію підручників української мови і літератури редакції газети «Підручники і посібники»

 
23 лютого 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet учергове проведено вебінар «Навчально-методичний супровід учителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти: особливості упровадження в Новій українській школі (5 клас)».

Мета цього заходу - надання інформативної та методичної допомоги учителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області; забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного рівнів підготовки педагогів, формування професійних компетентностей галузевого спрямування в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти; ознайомлення словесників з особливостями  організації  навчального процесу з української мови і літератури у 5 класах НУШ за модельними програмами мовно-літературної освітньої галузі та навчально-методичними комплексами з української мови редакції газети «Підручники і посібники».

Учасниками вебінару стали більше шістдесяти учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області та педагоги закладів освіти – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Задля актуалізації роботи учасників заходу Майя КОНДИРЄВА (методист,   в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів  ТОКІППО) інформувала про побажання плідної праці щодо підвищення рівня професійних компетентностей учителів української мови і літератури у контексті пріоритетних завдань розвитку мовно-літературної освітньої галузі регіону від Ольги КОГУТ (заступника  директора ТОКІППО, кандидата філологічних наук, доцента) та порушила проблему компетентнісного потенціалу мовно-літературної освітньої галузі, обов’язкових результатів навчання з української мови і літератури згідно з Державним стандартом базової середньої освіти (2020).

Авторський колектив у складі Лесі ГАПОН (консультанта Тернопілького комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу, кандидата філологічних наук), Олександри ГРАБОВСЬКОЇ (учителя української мови і літератури Тернопільської Української гімназії ім. Івана Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області), Ольги ПЕТРИШИНОЇ (доцента кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидата філологічних наук), Ольги ПІДРУЧНЯК (учителя української мови і літератури  Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області) презентували підручник «Українська мова. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти», який створено відповідно до модельної програми «Українська мова. 5 – 6 класи» (автори: Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.). Авторки підручника детально, доступно й цікаво розкрили сутність авторської концепції реалізації вимог модельної програми на сторінках підручника української мови в контексті пріоритетних компетентностей НУШ.

На завершення роботи учасникам заходу було надано можливість узяти участь у «круглому столі» «Актуальні питання навчання української мови і літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти».

Ознайомитися зі змістом підручників з української мови інших авторів і авторських колективів можна ТУТ. 

Ознайомитися зі змістом підручників з української літератури інших авторів і авторських колективів можна ТУТ.

Про презентацію підручників української мови і літератури видавництва «Астон»

 
22 лютого 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено вебінар «Навчально-методичний супровід учителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти: особливості упровадження в Новій українській школі (5 клас)».

Мета цього заходу - надання інформативної та методичної допомоги учителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області; забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного рівнів підготовки педагогів, формування професійних компетентностей галузевого спрямування в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти; ознайомлення словесників з особливостями  організації  навчального процесу з української мови і літератури у 5 класах НУШ за модельними програмами мовно-літературної освітньої галузі та навчально-методичними комплексами з української мови і літератури ТзОВ «Видавництво Астон».

Учасниками вебінару стали більше сімдесяти учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області та педагоги закладів освіти – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Задля актуалізації роботи учасників заходу Майя КОНДИРЄВА (методист,   в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів  ТОКІППО) інформувала про побажання плідної праці щодо підвищення рівня професійних компетентностей учителів української мови і літератури у контексті пріоритетних завдань розвитку мовно-літературної освітньої галузі регіону від Ольги КОГУТ (заступника  директора ТОКІППО, кандидата філологічних наук, доцента) та порушила проблему компетентнісного потенціалу мовно-літературної освітньої галузі, обов’язкових результатів навчання з української мови і літератури згідно з Державним стандартом базової середньої освіти (2020).

Авторський колектив у складі доктора педагогічних наук, професора, завідувачки кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног О. М., кандидата педагогічних наук, доцента Глухівського національного педагогічного університету ім. О. П. Довженка Дятленко Т. І., учителя-методиста української мови та літератури Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради Білясник М. Д., учителя початкових класів, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії Сумської ЗОШ №23 Волницької В. В. презентували підручник «Українська мова. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти», який створено відповідно до модельної програми «Українська мова. 5 – 6 класи» (автори: Голуб Н., Горошкіна О.).

Від імені авторського колективу у складі заслуженого учителя України, переможця конкурсу «Учитель року – 2015»,  співавторки підручників, авторки посібників та зошитів з української мови і літератури, авторки апробаційних навчальних матеріалів з української літератури для 5 класу пілотних шкіл у 2021/2022 н. р. Олесі КАЛИНИЧ та кандидатки філологічних наук, учителя-методиста, автора серії підручників та посібників з української та зарубіжної літератури, авторки апробаційних навчальних матеріалів з української літератури для 5 класу пілотних шкіл у 2021/2022 н. р. Світлани ДЯЧОК  слово тримала пані Світлана: вона озвучила провідну ідею підручника  «Українська література. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти», який укладено за загальною редакцією професора кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету ім. Б. Грінченка, заслуженого працівника освіти України Ковбасенка Ю. І. за модельною програмою «Українська література. 5 – 6 класи» для ЗЗСО (автори: Яценко Т.О., Качак Т.Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С.О., Овдійчук Л. М., Слижук О.А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.).

На завершення роботи учасникам заходу було надано можливість узяти участь у «круглому столі» «Актуальні питання навчання української мови і літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти».

Ознайомитися зі змістом підручників з української мови інших авторів і авторських колективів можна ТУТ. 

Ознайомитися зі змістом підручників з української літератури інших авторів і авторських колективів можна ТУТ.

пʼятниця, 18 лютого 2022 р.

Про засідання проблемної групи «Розвиток емоційного інтелекту на уроках української словесності»

 


18 лютого 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено засідання проблемної групи «Розвиток емоційного інтелекту на уроках української словесності», учасниками якого стало майже 40 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області. Це консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які здійснюють науково-методичний супровід діяльності учителів  української словесності, творчі учителі української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області.

Мета заходу – узагальнити та поширити відомості з методики навчання української мови і літератури щодо ролі в освітньому процесі емоційного інтелекту; обговорити змістове наповнення методичного середовища, сприятливого для розвитку в учителів української словесності уміння керувати власним емоційним інтелектом та створення відповідної емоційної канву уроку; анонсувати зразки кращого педагогічного досвіду щодо оволодіння відповідним інструментарієм, вибору ефективних засобів формування й розвитку емоційного інтелекту суб’єктів освітнього процесу для забезпечення якісної мовно-літературної освіти. 

На організаційно-мотиваційному етапі роботи учасників заходу було ознайомлено з метою засідання проблемної групи, регламентом роботи та запропоновано виконати у рамах тривалості заходу вправу «Поклади у кошик визначення поняття емоційний інтелект» (здатність розпізнавати свої почуття й емоції, розуміти, чому вони виникли і як я на них реагувати, талант «зчитувати» настрій співрозмовника).

У рамках теоретичного етапу  члени засідання проблемної групи опрацювали інформацію про історію становлення науки про емоційний інтелект; періодизацію розвитку поглядів на феномен емоційного інтелекту у зарубіжних дослідженнях і дослідженнях в Україні, природу емоційного інтелекту, моделі його, людські переживання (емоції та почуття) як основа емоційного інтелекту (Віктор КАВЕЦЬКИЙ, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки,  психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук).

 А під час реалізації практичного етапу було розглянуто емоційний інтелект як основу формування загальної та професійної культури особистості, біологічні та соціальні чинники розвитку емоційного інтелекту, проблеми розвитку емоційного інтелекту учителя і учня, функції емоційного інтелекту у процесі мовної освіти, виражальні засоби   української мови для створення емоційної канви уроку української мови (Майя КОНДИРЄВА, методист,                   в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО).

На завершення роботи на узагальнювально-рефлексивному етапі для обміну думками учасникам заходу було запропоновано вправу «Відкритий мікрофон «Розвиток емоційного інтелекту учнів базової і середньої школи на уроках української мови» та проєкт методичних рекомендацій, зі змістом яких можна ознайомитися у відповідному дописі на блозі «Паланка словесника».

вівторок, 15 лютого 2022 р.

Про вебінар «Навчально-методичний супровід учителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти: особливості упровадження в Новій українській школі (5 клас)» за участі учителів української мови і літератури

 

15 лютого 2022 року майже 150 учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області, серед яких і педагоги закладів освіти – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», узяли участь у вебінарі «Навчально-методичний супровід учителів в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти: особливості упровадження в Новій українській школі (5 клас)».

Метою проведення заходу є надання інформативної та методичної допомоги учителям української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області; забезпечення індивідуально-особистісного та професійно-діяльнісного рівнів підготовки педагогів, формування професійних компетентностей галузевого спрямування в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти; ознайомлення словесників з особливостями  організації  навчального процесу з української мови і літератури у 5 класах НУШ за модельними програмами мовно-літературної освітньої галузі та навчально-методичними комплексами з української мови і літератури ТОВ Видавництва «Ранок».

Зі вступним словом до учасників вебінару звернулася методист,                          в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів  ТОКІППО Майя КОНДИРЄВА. Вона  акцентувала увагу словесників на компетентнісному потенціалі мовно-літературної освітньої галузі, обов’язкових результатах навчання з української мови і літератури згідно з положеннями Державного стандарту базової середньої освіти (20220) та ролі сучасного підручника для учасників освітнього процесу в умовах варіантності вибору навчальної літератури для Нової української школи.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна[A1]  Інна ЛІТВІНОВА, автор підручника за програмою  «Українська мова. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.), поділилася своїми міркуваннями про те, як зробити уроки української мови у 5 класі захопливими та ефективними. Свої міркування пані Інна підкріпила цікавити матеріалами – фрагментами новоствореного підручника. А учитель української мови і літератури одного із ЗЗСО міста Харкова Ольга ШИШКОВА розповіла про враження після роботи з п’ятикласниками пілотного класу за матеріалами анонсованого підручника.

Про творчий арсенал учителя у роботі з художнім текстом  запропонував лайфхаки радник з питань мови в проєкті «Фінська підтримка реформи української школи («Навчаємось разом»)», кандидат філологічних наук, учитель вищої кваліфікаційної категорії української мови і літератури (учитель-методист), автор онлайн-курсів і навчальних посібників з української мови та літератури Ігор ХВОРОСТЯНИЙ.

  Про навчальний потенціал підручника «Українська література.  5 клас», який укладено за програмою «Українська література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Яценко Т. О., Качак Т.Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок С. О., Овдійчук Л. М., Слижук О. А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.), інформував присутніх доктор філологічних наук, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, автора та співавтора навчально-методичних видань Олександр БОРЗЕНКО.

Учасникам заходу було надано можливість висловитися про враження від оприлюднененої поліграфічної продукції видавництва «Ранок» у галузі мовно-літературної освіти. Отож  свої міркування про актуальні питання навчання української мови і літератури в умовах упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти за новими посібниками у пілотних класах  висловила Наталія КОНИК, учитель української мови і літератури Опорного закладу «Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Збаразької міської ради Тернопільської області.

Модерувала зустріч методист видавництва «Ранок» Людмила ШЕВЧЕНКО.

Щиро дякуємо авторам і співавторам навчальної літератури з української мови і літератури для 5 класу за можливість одними з перших ознайомитися з новинками літератури видавництва «Ранок», учителям української мови і літератури ЗЗСО за виявлену зацікавленість презентованими матеріалами, працівникам ТОВ Видавництва «Ранок» за організаційно-методичний та технічний супровід вебінару з використанням  сервісу Zoom.


 [A1]

четвер, 3 лютого 2022 р.

Увага! Увага! Увага! Уже завтра відбудеться вебінар Олександра Заболотного та Іванни Ярмульської «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури в НУШ»

 


У п'ятницю 04 лютого о 16:00 на порталі ВСЕОСВІТА з ініціативи видавництва "Літера ЛТД" відбудеться вебінар Олександра Заболотного та Іванни Ярмульської «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури в НУШ»

Долучатися до участі у заході можна за покликанням:

https://vseosvita.ua/webinar/aktivizacia-piznavalnoi-dialnosti-ucniv-na-urokah-ukrainskoi-literaturi-v-nus-526.html?fbclid=IwAR0IhSMDoNpOjqAcTu01ZBZHUiTrewfXlBJghhW-FCMqUc-bq2XI2tZP5rg

Про участь у роботі Міжнародного форуму «Трансформації в освіті: виклики і перспективи»

 


Узяла участь у роботі  Міжнародного форуму «Трансформації в освіті: виклики і перспективи», який проведено з ініціативи і за участі методичних працівників в-ва "Ранок".  Під час зустрічі було порушено широкий спектр питань, які безпосередньо пов'язані із реформуванням сучасної освітньої галузі України загалом та особливостями  навчання української мови і української літератури у Новій українській школі. Отож учитель-словесник повинен бути готовим реалізувати очікування держави і суспільства щодо мовно-літературної освіти, тому без систематичного удосконалення педагогічному працівникові не обійтися. У цьому я переконана!!!

З програмою роботи мовно-літературної секції заходу можна ознайомитися ТУТ.