вівторок, 29 грудня 2020 р.

Одного дня малюк пішов до школи, або як формувати особистість учня ...


Helen Buckley, The Little Boy

Переклад з англійської Є. Пашивої 


Одного дня малюк пішов до школи.

Він був маленький, а вона — велика.

Та двері в клас вели уже знадвору,

А добрий вчитель на порозі кликав.

Навколо всі раділи і всміхались,

І школа завелика не здавалась.

І став малий щасливим, як ніколи.

Він був малюк. І він пішов до школи.

Про запозичення і переклад українською

 Із лінгвістичних розвідок 

Інституту мовознавства імені O .O. Потебні НАН України
 

Різноманіття української лексики

Із лінгвістичних розвідок Мова - живий організм: щось втрачає, а чогось набуває

 Із лінгвістичних розвідок 

Інституту мовознавства імені O .O. Потебні НАН України
Про деякі слова, які хтозна-коли вийшли з ужитку

 


Із лінгвістичних розвідок 

Інституту мовознавства імені O .O. Потебні НАН України

Деякі слова хтозна-коли вийшли з ужитку. Як самостійні одиниці з власним лексичним значенням їх уже не майже вживають. Проте вони збереглися в складі фразеологізмів та інших стійких зворотів. Ось деякі з них:

БА́ЙДИКИ: байдики бити — нічого не робити, нічим не займатися;

БЕ́ЗЦІНЬ: за безцінь — дуже дешево, майже дарма;

ВИ́ТОРОПЕНЬ: виторопні ловити — дивитися здивовано, розгублено, витріщивши очі;

четвер, 24 грудня 2020 р.

Про проведення педагогічних читань до 90-річчя з дня народження Ліни Костенко «Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є»

  24 грудня 2020 року, відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО, було проведено педагогічні читання до 90-річчя з дня народження Ліни Костенко «Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є» за участі майже 20 консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку учителів української мови і літератури та творчих учителів-словесників ЗЗСО області.

Що-бýдь, лиш би не ЖМОТ (про синонімічні засоби вираження)

 


https://slovnyky.com.ua/more/

Жáдібність; жáдність; жадóба; зажéрливість; захлáнність; невсити́мість; невтóлення; ненажéрливість; ненаї́сть; ненаси́тність; ненáси́ть; ненáтля; пожáдливість; скнáрість; скупáрство; скýпість; скýпощі.

жадню́га; жадькó; жи́ла; жми́крут; загни́біда; загрéба; захлáнець; каптíй; скнáра; скубрíй; скупáр скупарéм; скупéндра; скупендря́га; скупердя́; скупердя́га; скупердя́й; скупи́ндра; скупиндря́га; скупи́ндя; скупíй; шкодля́к.

скнáрити; скнарувáти; скупи́тися; скупíти; трясти́ся над кóжною копíйкою.

гребé в óбі жмéні хто; жадéнний хто; жáдібний хто; жáдний хто; жадню́чий хто; жажди́вий хто; зажéрливий хто; запопáдний хто; ненажéрливий хто; ненажéрний хто; ненаси́тний хто; пáжерливий хто; пáжерний хто; пожáдливий хто; пожáдний хто

захлáнний хто; зимóю снíгу не дістáнеш в кого; і кри́хти хлíба не ви́просиш в кого; нещéдрий хто; скнáристий хто; скнáрий хто; скнарувáтий хто; скупи́й хто; трясéться над кóжною копíйкою хто; у такóго і копíйки не ви́просиш.

грошолюби́вий хто; грошолю́бний хто; загребýщий хто; зажéрливий хто; кори́сливий хто; користолю́бний хто; мерканти́льний хто; прагмати́чний хто; шкýрний хто; шкýрницький хто.

лýснув від скнáрості хто; скýпість жадькá здолáла.

абó дай, або ви́деру!; бач, яки́й хват до варéників!; відхорýє, а не подарýє хто, кому, чого; вóвкові би з гóрла ви́дер; всім по сім, а йомý по вíсім; гребé, як кінь копи́том хто; дáйте менí та ще й мої́м дíтям!; дерé, як за рíдного бáтька хто; дерé по три шкýри хто; до себé – обомá рукáми, від себé – ні пáльцем хто; з вáреної крáшанки курчá ви́сидить хто; з чужóго вóза берé та на свій кладé хто; за копíйку аж трýситься хто; за копíйку горобця́ заженé хто; за кóри́стю біжи́ть ри́стю хто; за шматóк ковбаси́ чóртові дýшу продáсть хто; заню́хав ковбасý в борщí хто; з-під землí тобí ви́дере хто, що; і з-під живóго п’я́ти рíже хто; і кри́хти хлíба не ви́просиш в кого; і яйцé мíряє чéрез кільцé хто; й п’ятакá не встýпить хто; на тобí, Гаври́ло, що менí неми́ло!; на тобí, небóже, що менí негóже!; наймíть мéне обíдати!; не встýпить ні кíнному, ні пíшому хто; óчі завидю́щі, рýки загребýщі в кого; продáсть, і ви́купить, ще й грóші полíчить хто; рíдного бáтька продáв би, якби́ знайшóв мисли́вця на старé лýб’я хто; своє́ з’їв і на моє́ зазіхáє хто; снíгу взи́мку не ви́просиш у кого; у стоя́чого підóшву ви́поре; як «на», то чýє, а як «дай», то глухи́й хто; як спить, то не їсть, а як їсть, то не дрімáє хто.

середа, 23 грудня 2020 р.

Про засідання творчої групи «Креолізований текст як один із способів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови»

 
 23 грудня 2020 року, відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО, було проведено онлайн-засідання творчої групи «Креолізований текст як один із способів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови» за участі майже 20 консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку учителів української мови і літератури та творчих учителів-словесників ЗЗСО області.

Переглянути відеозапис заходу можна ТУТ.

ПРО МОЖЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА КРАСУ ЗИМИ

 


Зима Зненацька Звідкись Завітає,

Засипле Зарості Зажурено Замлілі,

Земля Заклякне, Зубожіла Задрімає,

Запросить Завірюхи, Заметілі.

Затока Зціпить Зуби, Заніміє,

Замре Зомліло Зжовклий Звіробій,

Зеніт Забутий Зранку Зажевріє,

За Зруби Заповзе Замерзлий Змій.

Зелене Зілля Зблякне, Задубіє,

Завзято Заєць Здичавілий Застрибає,

Зозуля Зойкне, Здобич Заховає,

Завчасно ЗиморОдок Заспіває.

Заспить Здивоване Зело Зів’яле,

Засіки Зголоднілі Збіжжя Збагатить,

Зворушливо Заграє Зорепад Зопалу,

Зірниця Змовницьки ЗаплЕсок Звеселить.

* * *

Зима! Загадково Запнемо Запаску,

Зготуємо Зупу, Засмажим Запражку,

Запарим Заварку, Закришим Зеленець*,

Запечем Запашний Золотий Завиванець.

*зеленець – омлет з великою кількістю подрібненої зелені

Л.Дмитерко

Про дещо із педагогічного менеджменту

 Про посібник із лайфхаками від досвідчених та успішних директорів шкіл можна дізнатися ТУТ

З матеріалами для підготовки до  уроків української мови  і літератури (методичними рекомендаціями, програмами, КТП, конспектами) можна ознайомитися ТУТ

Дізнатися про особливості аналізу уроку можна ТУТ.

Почерпнути інформацію про вісім ідей для цікавих перерв можна ТУТ.

понеділок, 21 грудня 2020 р.

До уроків української літератури

 


Про очікувані зміни шкільної програми з літератури можна дізнатися ТУТ.

Переглянути фільм про воскресіння «розстріляного відродження» можна ТУТ.


Про де'ять гумористичних творів з української літератури можна дізнатися ТУТ

Переглянути відео про особливості аналізу ліричного твору можна ТУТ. 

 

Усе, чого Ви, можливо, не знали про НЕГОДУ, в одному дописі!

 


Усе, чого Ви, можливо, не знали про НЕГОДУ в одному дописі!

дощови́ця; зали́ва; зли́ва; ли́вець; плю́та; прóливень; проливня́к; рясни́й дощ; сплю́ща; хлющ; хлю́ща.

ляпави́ця; моквá; мокля́к; мокрéча; мокротéча; мокря́к; мокря́ччя; сльотá; слякотá; хля́га; хля́гоза; хля́да; хля́ка; хля́павка.

дощи́тиме; занепогóдилося; закундибáсилося; захмáрилося; збирáється на дощ; кундибáситься на дощ; моквá бýде; на дощ занóситься; на дощ захóдиться; на дощ кладéться; нахóдить на дощ; нéбо закондубáсило.

дощи́ть де; кáпає де; крапоти́тьде; мжить де; мжи́чить де; мря́чить де; накрапáєде; накрáпуєде; ця́пає де.

дощи́ть; задощи́ло; ливцéм ли́є; ллє, як з-під ри́нви; ллє, як крізь си́то; нéбо плаче; перíщить мов із відра; поли́ло, мов з дíжі; пусти́вся дощ; роздощи́лося; хлю́щить.

дощови́й; дощови́тий; золовáтий; мря́чний; непогíдний; непогóдяний; непогóжий; похмýрий; слотáвий; сльотáвий; сльóтний; хмáрний; хмýрий; хмýристий хмýрний.

вíдьма мáсло колóтить; дрібни́й дóщик; квóлий дóщик; кýрячий дóщик; мачкáтий дощ; нудни́й дощ; порося́чий дощ; свиня́чий дощ; сліпи́й дóщик; сóнце свíтить, дóщик крóпить, чарівни́ця мáсло рóбить; старóї бáби тáнець.

https://slovnyky.com.ua/more/

 

Про підготовку до ЗНО 2021 року та нову редакцію українського правописуПро чотири сценарії проведення ЗНО 2021 року читати ТУТ.

Про тестові завдання з української літератури в рамках підготовки до ЗНО інформацію можна отримати ТУТ

Ознайомитися з базою нормативно-правових актів з питань ЗНО та моніторингу якості освіти можна ТУТ.

Про цікаві факти про українську мову можна дізнатися ТУТ

Виконати тестові завдання, щоб перевірити знання нової редакції українського правопису, можна ТУТ.

Дізнатися про зміни у новій редакції українського правопису можна ТУТ.

Чову варто використовувати фемінітиви можна дізнатися ТУТ.
Відвідати квест-кімнату з української мови  для 5 класу можна ТУТ.

четвер, 17 грудня 2020 р.

Матеріали до уроків української літератури у 5 та 9 класах

 
Слухати казку "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії " Галини Малик можна ТУТ.

Буктрейлер на повість  "Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії" Галини Малик  можна перегляянути ТУТ.

Переглянути, як побудувати колесо Фортуни за твором «Алі в караїні Недоладії» Галини Малик, можна ТУТ.

 Ознайомитися з картою  подорожей Енея - головного героя твору "Енеїда" Івана Котляревського можна ТУТ.

Мультфільм про Енея можна переглянути ТУТ.

 

середа, 16 грудня 2020 р.

Дещо про професійний розвиток педагога

 


Про стандарт професії педагога йдеться ТУТ.

Про створення нормативної бази для запровадження для учителів інтернатури можна прочитати ТУТ. 

Як підготоуватися до участі у конкурсі "Учитель року" дізнайтеся ТУТ

Які п'ять кроків підвищення кваліфікації, дізнайтеся ТУТ.

Як хмаринки  можна використати для оформлення програм методичних заходів,  інформацію уміщено ТУТ.

Якщо цікаво визначити, яким є розділовим знаком, то розв'яжи пропоновані тестові завдання ТУТ.

Увага! Гумор!!! Про філологинь, які на карантині, можна довідатися ТУТ.
Т

вівторок, 15 грудня 2020 р.

Про деякі секрети педагогічного дизайну

 


Про  педагогічний дизайн інформацію можна отримати ТУТ

Про те, як зробити лепбук власноруч (легкий та сучасний засіб засвоєння знань в пізнавально-ігровій формі) йдеться ТУТ.

Про десять основних підходів до організації сучасного освітнього простору можна дізнатися  ТУТ.

Переглянути  зимові шаблони і розмальовки  для використання у роботі можна ТУТ.

 

понеділок, 14 грудня 2020 р.

Діти - загадка природи, особливо сучасні

 Про професії 2025 року можна прочитати ТУТ.


Про учнів покоління Z йдеться ТУТ.

Переглянути відео "Крик душі учителя: учителі і діти" можна ТУТ.

Переглянути зразок "Індивідуальної програми розвитку" можна ТУТ.

Про шість способів допомоги дитині полюбити навчання можна прочитати ТУТ

Про три  корисні прийоми роботи для того, щоб збадьорити учнів та налаштувати їх на продуктивну роботу на уроці, можна дізнатися ТУТ

Переглянути відео про правила поведінки під час перерви можна ТУТ

Про спеціальні тренінги, які допоможуть створити сприятливу атмосферу (об'єднання учнів), інформацію можна отримати ТУТ.

 
пʼятниця, 11 грудня 2020 р.

Навичка читання - одна із спільних для ключових навичок

 


Про посібник для батьків, який допоможе заохоти дітей читати, можна дізнатися ТУТ і ТУТ.

Про десять книг, які читають за одну ніч, йдеться ТУТ.

Про бібліотеку без бібліотекарів інформацію можна отримати ТУТ.

Про дослідження причин читання можна довідатися ТУТ.

Зі змістом статті Тетяни Чернігівської «Не можна читати дурні книги, говорити з придурками і включати погану музику – мозок пам’ятає абсолютно все» можна ознайомитися ТУТ.

Про швидкочитання для опанування професійної літератури йдеться ТУТ.

 

четвер, 10 грудня 2020 р.

Знаймство з інструментами LOOM

 Про LOOM - скринкасти  (інструкції О. Стечкевича) можна довідатися  ТУТ.

Про інсталяція програми можна подивитися ТУТ.

Про встановлення програми можна дізнатися ТУТ.

Про інструменти розширення йдеться ТУТ.

Про інструменти програми інформацію подано ТУТ.

Про алгоритм запису скринкастів можна отримати інформацію ТУТ.