четвер, 24 грудня 2020 р.

Що-бýдь, лиш би не ЖМОТ (про синонімічні засоби вираження)

 


https://slovnyky.com.ua/more/

Жáдібність; жáдність; жадóба; зажéрливість; захлáнність; невсити́мість; невтóлення; ненажéрливість; ненаї́сть; ненаси́тність; ненáси́ть; ненáтля; пожáдливість; скнáрість; скупáрство; скýпість; скýпощі.

жадню́га; жадькó; жи́ла; жми́крут; загни́біда; загрéба; захлáнець; каптíй; скнáра; скубрíй; скупáр скупарéм; скупéндра; скупендря́га; скупердя́; скупердя́га; скупердя́й; скупи́ндра; скупиндря́га; скупи́ндя; скупíй; шкодля́к.

скнáрити; скнарувáти; скупи́тися; скупíти; трясти́ся над кóжною копíйкою.

гребé в óбі жмéні хто; жадéнний хто; жáдібний хто; жáдний хто; жадню́чий хто; жажди́вий хто; зажéрливий хто; запопáдний хто; ненажéрливий хто; ненажéрний хто; ненаси́тний хто; пáжерливий хто; пáжерний хто; пожáдливий хто; пожáдний хто

захлáнний хто; зимóю снíгу не дістáнеш в кого; і кри́хти хлíба не ви́просиш в кого; нещéдрий хто; скнáристий хто; скнáрий хто; скнарувáтий хто; скупи́й хто; трясéться над кóжною копíйкою хто; у такóго і копíйки не ви́просиш.

грошолюби́вий хто; грошолю́бний хто; загребýщий хто; зажéрливий хто; кори́сливий хто; користолю́бний хто; мерканти́льний хто; прагмати́чний хто; шкýрний хто; шкýрницький хто.

лýснув від скнáрості хто; скýпість жадькá здолáла.

абó дай, або ви́деру!; бач, яки́й хват до варéників!; відхорýє, а не подарýє хто, кому, чого; вóвкові би з гóрла ви́дер; всім по сім, а йомý по вíсім; гребé, як кінь копи́том хто; дáйте менí та ще й мої́м дíтям!; дерé, як за рíдного бáтька хто; дерé по три шкýри хто; до себé – обомá рукáми, від себé – ні пáльцем хто; з вáреної крáшанки курчá ви́сидить хто; з чужóго вóза берé та на свій кладé хто; за копíйку аж трýситься хто; за копíйку горобця́ заженé хто; за кóри́стю біжи́ть ри́стю хто; за шматóк ковбаси́ чóртові дýшу продáсть хто; заню́хав ковбасý в борщí хто; з-під землí тобí ви́дере хто, що; і з-під живóго п’я́ти рíже хто; і кри́хти хлíба не ви́просиш в кого; і яйцé мíряє чéрез кільцé хто; й п’ятакá не встýпить хто; на тобí, Гаври́ло, що менí неми́ло!; на тобí, небóже, що менí негóже!; наймíть мéне обíдати!; не встýпить ні кíнному, ні пíшому хто; óчі завидю́щі, рýки загребýщі в кого; продáсть, і ви́купить, ще й грóші полíчить хто; рíдного бáтька продáв би, якби́ знайшóв мисли́вця на старé лýб’я хто; своє́ з’їв і на моє́ зазіхáє хто; снíгу взи́мку не ви́просиш у кого; у стоя́чого підóшву ви́поре; як «на», то чýє, а як «дай», то глухи́й хто; як спить, то не їсть, а як їсть, то не дрімáє хто.

Немає коментарів:

Дописати коментар