Підготовка до ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання 
проводиться з метою забезпечення
 права осіб на рівний доступ до освіти.
Постанва Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2004 року № 1095


Що повинен знати учитель-словесник про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури?
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні: від експерименту до загальнонаціонального проекту. Його реалії і перспективи. Переваги системи зовнішнього незалежного оцінювання.
Нормативно-правове забезпечення організації і проведення ЗНО у загальноосвітніх навчальних закладах України і перевірки відкритих тестових завдань учасників тестування.
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, специфіка процедури його проведення. Методичний супровід процесу тестування.
Тест як ефективний засіб педагогічного контролю. Теоретичні основи тестування.  Структура тесту. Класифікація тестових завдань, їх зміст і конструювання, оцінювання рівня складності. Технічні дефекти тестових завдань.
Форма та структура тестування з української мови і літератури. Характерні особливості тесту як виду перевірки знань. Принципи укладання тестів. Матриця тесту і його специфікація. Загальна характеристика сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання (структура тесту й види тестових завдань з української мови і літератури – завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкрите завдання з розгорнутою відповіддю). Формування банку тестових завдань.
Зміст програми зовнішнього незалежного оцінюваня з української мови ілітератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 
          Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті та заповнення бланків відповідей А і Б. Схеми нарахування балів за виконання завдань та критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання. Підготовка екзаменаторів для перевірки відкритих завдань. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Акценти під час підготовки учнів 5 – 11 класів до ЗНО з української мови і літератури:
-            опрацювання програми ЗНО з української мови і літератури і встановлення рівня її відповідності навчальній програмі для конкретного класу;
-             аналіз змісту тестових завдань попередніх  років;
-            підготовка тестових завдань для проведення контролю навчальних досягнень учнів з урахуванням вимог ЗНО;
-            щоурочне планування роботи, спрямованої на формування в учнів певного виду умінь і навичок, які відповідають програмі ЗНО;
-            систематичне ведення словника культури мовлення і слововживання;
-            укладання хронологічних таблиць, паспорта твору, блок-схем прочитаного;
-            використання у навчальному процесі УДО, таблиць-опор, які сприяють систематизації засвоєння знань;
-            спрямування роботи на уроках розвитку мовлення на формування умінь учнів складати власні висловлення, відповідно структуруючи свої міркування, удосконалюючи написане та встановлюючи міжпредметні зв’язки між українською мовою і літературою;
-            укладання можливих смислових блоків тем і зв’язних висловлень під час вивчення творчості письменників української літератури;
-            ознайомлення учнів із коментарями УЦОЯО щодо оцінювання змісту власних висловлень попередніх років, типами помилок.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці учнів до ЗНО з української мови і літератури. Ознайомлення із навчально-методичними комплексами та ресурсами Інтернету, призначеними для підготовки до ЗНО.
Психологічна підготовка учнів до ЗНО. Система фізичних вправ для учнів у період підготовки до ЗНО. Поради абітурієнтові.

Список рекомендованих джерел
1. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"
2. Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами)
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222 "Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання"
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 "Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти"
6.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 300 "Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання"
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 № 1050 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940" (про проведення ДПА у 2015/2016 навчальному році)
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2016 року № 77 "Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньоїосвіти"
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 № 149 "Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти  PIZA-2018 в Україні"
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2016 року № 1055 "Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"
11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2016 року № 1133 "Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання " 
12. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 24.05.2016 № 99 "Про затвердження Методики проведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів)"
13. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 15 вересня 2016 року № 156 "Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
14. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22 вересня 2016 року № 162 "Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
15. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22 вересня 2016 року № 1623 "Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
16. Ковтунець В.В. Правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. - 2009. - № 1
17. Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року: стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. 2008. - " 2
18. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Методичні діалоги. – 2007. – № 11 – 12
19.         Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах: додаток до листа МОН України від 29.12.2006  № 1/9-795 // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 22 – 26. // Методичні діалоги. – 2007. – № 1
20. Підготовка   до   ЗНО:    власне     висловлення   /   Упоряд.    Н. Коржова,   О. Бондаренко,    Н. Нестеренко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. – Бібліотека «Шкільного світу» 
21. Посібники для підготовки до ЗНО з української мови і літератури [Електронний ресурс] / Режим доступу: https: //vk.com/topic-70626031_29944891
22. Торопова А.В. Міжнародне дослідження ставлення директорів шкіл до системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників (за матеріалами Проекту  RE ; FINE) // Вісник ТІМО. - 2008. - № 2
23. Українська мова : Зовнішнє оцінювання. Навч. посіб. із підготов. до зовн. оцінювання учнів загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Ломакович, О.П. Глазова, Н.М. Пастушенко та ін. : Укр. центр оцінювання яксті освіти. - К., 2007
24. Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: https: // testportal.gov.ua ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ІСПИТАХ: Практичні поради подолання стресу під час #ЗНО від відомого психолога Светлана Ройз

Під час іспиту, особливо в незнайомому приміщенні, особливо при можливих "оглядах", абсолютно закономірний викид гормону стресу - кортизолу. Коли нам страшно, блокується доступ до нашого центру "думання". Щоб подолати цей вплив стресу важливо:
1. Взяти з собою воду (прозора пляшка з водою дозволена правилами).
2. Для відчуття меж і балансу є дуже проста вправа "крило янгола": поклади праву руку на своє ліве плече, немов обіймаючи. Можна уявити, що це рука друга, когось із батьків або викладача.
3. Подихати певний час так, аби видих був довшим, ніж вдих. Таке дихання допоможе заспокоїтися.
4. Для відчуття стійкості можна покласти руки на живіт і зробити декілька вдихів-видохів.
5. Зроби собі масаж зап'ястя між кісточками, що розділяють четвертий і п'ятий пальці - це зона, яка відповідає за реакцію на стрес, страх, тривогу.
6. Знайди в інтернеті вправи для гімнастики мозку і зроби їх перед початком тестування (наприклад, вправа "Крюки Деннісона").
7. Пошукай в інтернеті приклади вправ-енергізаторів - вони прості, але дуже дієві і допоможуть зняти фізичну напругу перед самим тестуванням.
8. Приготуй заздалегідь свій "якір уваги" - приший на одяг яскравий ґудзик або одягни браслет. Погляд на цю річ повертатиме тебе у "реальність" під час тестування.
9. Можна постукати по столу, переставити стілець, розкласти ручки, позначити, що це "своє" місце. Відчуття "свого місця" де б не був, дає можливість зосередитись і краще думати.
10. Придумай власну розшифровку абревіатури ЗНО - це знімає тривогу і дає інший сенс 
:)Завдання пробного ЗНО - 2017

Таблиця за творами української літератури - ЗНО - 2017

Підготовка до ДПА та ЗНО


Підготовка до ЗНО з української у картинках


Готуємося до ЗНО


Добра нагода успішно готувати до ЗНО своїх учнів - реальний тренажер в режимі он-лайнЦитати із висловлень учасників ЗНО з української мови і літератури 2016 року

Вітамінне царство + ЗНО

Місяць плине за місяцем, ось вже і квітень не за горами, а там декілька кроків — і травень із своїми першими ЗНО — з української та математики… А отже, підготовка стає все інтенсивніше й інтенсивніше. Все важче стає дотримуватися графіку (особливо пунктів з відпочинком) — щодня прокидається бажання встигнути вивчити якомога більше (й якісніше) матеріалу до тестування або ж хтось поспішає швидше закінчити опанування нових тем, щоб лишилося більше часу на повторення.
У обох випадках дуже багато енергії та сил потрібно нам, аби впоратися з неабиякими розумовими навантаженнями… І, насправді,  вірним помічником стане саме режим раціонального харчування! Адже правильний розподіл кількості щоденних приймань їжі, енергетична цінність продуктів, а також їх різноманітність та насиченість вітамінами та мікроелементами неймовірно корисно впливає на наше здоров’я, самопочуття, настрій та здатність добре засвоювати матеріал. Як же побороти весняний авітаміноз і підвищити продуктивність навчання?
1. На нашу пам’ять найбільше впливають:
1) Морква (вона стимулює обмін речовин в мозку, допомагаючи запам’ятовувати напам’ять вірші) Перед тим, як розпочати заняття з української літератури, на мою думку, буде дуже корисно й смачно скуштувати тарілку тертої моркви, наприклад, з цукром, сметаною чи олією.
2) Полуничний або ананасовий сік (який містить багато вітаміну С і органічних речовин, допомагаючи утримувати в пам’яті великі об’єми тексту) незамінний у підготовці до ЗНО, особливо з історії, географії, біології.
3) Лимон (також багатий на вітамін С і полегшує сприйняття інформації, допомагаючи позбутись непотрібних зайвих думок) – перед тим, як розпочати підготовку до англійської, випити чашку гарячого чаю з лимоном вже традиція :)
2. На нашу концентрацію найбільше впливають:
1) Горіхи (особливо значимі для розумової діяльності мозку та заспокоєння).
2) Морепродукти (постачають в організм кислоти, які допомагають тримати пам’ять в тонусі).
3. Вода і мікроелементи. Вода надзвичайно корисно впливає процеси життєдіяльності в нашому організмі, її ще називають джерелом життя. Неможливо чітко визначити ідеальну денну норму для кожного, адже всі ми унікальні, але все ж таки пам’ятайте про її важливість. Зараз стрімко теплішатиме, і потреби у воді збільшаться – я б радила на період підготовчих занять поставити поряд пляшку з хорошою мінеральною (бажано негазованою) водою і час від часу поповнювати нею енергетичний запас :)
4. Білки + жири + вуглеводи = життєдіяльність і чудова розумова робота. Білки (молочні та м’ясні продукти, багаті на вітамін В) – це основа будови наших м’язів, нервів, мозку. Жири (гарбузове/соняшникове насіння, масло, сметана, багаті на вітамін Е) – це енергетичне «пальне» для нашого організму. Вітамін Е також дуже важливий у боротьбі з переживаннями та хвилюваннями. Вуглеводи (фрукти, солодощі, крупи) – це користь для мозкової роботи. Якщо я відчуваю, що втомлююся або вибиваюся з сил – солодкий чай та шматок шоколаду – те, що допомагає сповнити потреби організму в енергії. До речі, саме сніданок бути багатим на вуглеводи! Так що складаємо різноманітний щоденний раціон саме за такою схемою :)
Отож, правильне харчування і «вітамінне царство» не тільки чудотворно діють на навчання, а й є запорукою успіху на іспитах, тому обов’язково тиждень до ЗНО має бути сповнений різноманітними корисними продуктами! До речі, на останньому тижні перед «роковим днем» в нагоді стануть деякі аромати, що впливають на нас так само чарівно, як і правильний раціон…
1. Аромат лавандової олії – природнє «снодійне», чудово регулює обмін речовин.
2. Шавлія знімає напругу і розслаблює нервову систему після виснажливого навчання.
3. Розмарин піднімає зранку настрій, додає бадьорості, надихає на продуктивний день.
4. Запахи троянди або свіжоскошена зелена трава дивовижно впливають на пам’ять!
5. Аромат м’яти допомагає побороти неуважність і неможливість сконцентруватися.
6. Бергамот та ваніль позбавляють тривоги, роздратованості й породжують натхнення і віру у власні сили.Три ключі до ЗНО з української мови.  Ключ перший: власне висловлювання

Триключі до ЗНО з української мови. Ключ другий: як змагатися з українською літературою, не читаючи її

Три ключі до ЗНО з української мови. Ключ третій:  короткий екскурс у мовну теорію


Немає коментарів:

Дописати коментар