середа, 23 грудня 2020 р.

Про засідання творчої групи «Креолізований текст як один із способів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови»

 
 23 грудня 2020 року, відповідно до плану роботи Тернопільського ОКІППО, було проведено онлайн-засідання творчої групи «Креолізований текст як один із способів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови» за участі майже 20 консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників з питань професійного розвитку учителів української мови і літератури та творчих учителів-словесників ЗЗСО області.

Переглянути відеозапис заходу можна ТУТ.

Мета заходу – узагальнити і систематизувати відомості із сучасної методики навчання української мови щодо використання креолізованого тексту; з’ясувати функції і види такого тексту як семіотично ускладненого, що поєднує в одному комунікативному просторі коди вербальної і образотворчої систем; окреслити роль таких мультимедіальних  текстів для підвищення  рівня ефективності мовної освіти; розширити обриси методичного середовища, сприятливого для удосконалення професійних компетентностей учителя-словесника.

У рамках засідання творчої групи було порушено проблеми сучасної методики навчання української мови щодо використання тексту, який містить візуальний складник; творення синкретичного тексту як основи комунікативної, когерентної та змістової одиниці навчання мови; ролі креолізації в організації текстів різних типів на лінгвістичну тему  (Кондирєва М. М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО).  Учасникам заходу було презентовано фрагменти моделей уроків української мови різних типів з використанням креолізованих текстів та запропоновано обмін думками щодо доцільності та ефективності імплементації у структуру уроку української мови семіотично ускладнених комунікативних одиниць.

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Мочук О. Б.


Методичні рекомендації

учасникам засідання творчої групи «Креолізований текст як один із способів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови»


1.     Для того, щоб учитель міг реагувати на виклики сучасності, бути конкуренто здатним у сучасному інформаційному просторі, сприяти активному сприйняттю навчального матеріалу, необхідно упроваджувати нові та цікаві форми й прийоми роботи з вербальним та візуальним компонентами – технології візуалізації інформації, які забезпечують компактність, виразність, динамічність подання навчального матеріалу, донесення його основного сенсу до відома учнів, а також надають платформу для залучення школярів до колективної творчої роботи, у процесі якої знаходять відтворення й практичне застосування набуті ними знання.

2.     Для реалізації мовної змістової лінії чинних програм, підтримки психічних процесів учнів у ході виконання навчальних дій, а відтак актуалізації різних форми мислення (наочно-дієвого, образного, асоціативного), яке доповнює й розвиває слухове сприйняття у вербальному навчанні, активізує різні види пам'яті (словесно-логічну, наочно-образну, емоційну), активно застосовувати візуалізацію у формі креолізованого тексту, що є зручно, доступно і легко у використанні.

3.     Активно використовувати в сучасній комунікації креолізовані тексти, зокрема і у освітньому процесі на уроках української мови, для формування й розвитку в учнів комунікативної компетентності і як ключової, і як предметної; активізації пізнавальної діяльності учнів та забезпечення ефективного сприйняття навчального матеріалу.

4.     Використовувати креолізовані тексти як один із засобів активізації пізнавальної діяльності сучасних учнів (більшість школярів є візуалами за типом сприйняття інформації, а тому бачать світ через призму різноманітних «картинок», відеозображень), оскільки креолізований текст як особлива форма синтезу тексту та візуального його оформлення упливає на учня, створюючи комплекс образів, які супроводжують зміст прочитаного.

5.     У зв’язку з розвитком сучасних технологій, виникненням нових способів візуалізації текстів сьогодні для реалізації соціокультурної змітової лінії доречно послуговуватися такими видами креолізованого тексту, як комікс, буктрейлер, мотиватор, постер, буклет, брошура, фотоколаж, логотип, дуддл (заставка для ҐУҐЛ), скрапбукінг, кардмейкінг тощо.

6.     Вважати доречним упровадження в педагогічний процес креолізованого тексту на всіх етапах уроку української мови (зокрема уроків розвитку мовлення): комікси чи незавершені комікси можна запропонувати учням під час етапу актуалізації опорних знань, повторення вивченого та ін.

7.     З метою створення конкретного наочно-образного уявлення про предмет обговорення демонструвати один із кількох видів буктрейлера: бібліотечний, видавничий (залежно від поставленої мети);  анонс, відгук (за жанром); повноцінний відеоролик, слайд-шоу (за формою виконання); ігровий, неігровий, анімаційний (за способом візуального втілення тексту); розповідний, концептуальний (за змістом);  ролик із акторською грою, комп'ютерну графіку або мультиплікацію, колаж (за формою).

8.     Для презентації тексту готувати мотиватор (художньо оформлений плакат), буклет чи брошуру (поєднання текстової та графічної інформації), фотоколаж, скрапбукінг (сторінки за певними розділами та альбоми художніх напрямів, створені з фотографій та різноманітних вирізок), кардмейкінг (листівки ручної роботи).

9.     Задля активізації інтелектуальної й творчої активності школярів, розширення можливостей для аналізу та інтерпретації тексту широко  популяризувати використання у процесі мовної освіти логотипу (оригінального графічного зображення, що пов’язане з конкретною темою), дуддлу (заставки для Google) й плейкастів (інтерактивних листівок, які поєднують слово, картинку й музику).

10.  Залучати учнів до виготовлення оригінальних навчальних матеріалів з перетворення текстової інформації в креолізований текст, ураховуючи індивідуальні уподобання школярів, що допоможе продемонструвати їм свої розумові й творчі здібності, дасть можливість сформувати світогляд та розширить горизонти пізнання.

 

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар