пʼятниця, 18 лютого 2022 р.

Про засідання проблемної групи «Розвиток емоційного інтелекту на уроках української словесності»

 


18 лютого 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено засідання проблемної групи «Розвиток емоційного інтелекту на уроках української словесності», учасниками якого стало майже 40 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області. Це консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які здійснюють науково-методичний супровід діяльності учителів  української словесності, творчі учителі української мови і літератури закладів загальної середньої освіти області.

Мета заходу – узагальнити та поширити відомості з методики навчання української мови і літератури щодо ролі в освітньому процесі емоційного інтелекту; обговорити змістове наповнення методичного середовища, сприятливого для розвитку в учителів української словесності уміння керувати власним емоційним інтелектом та створення відповідної емоційної канву уроку; анонсувати зразки кращого педагогічного досвіду щодо оволодіння відповідним інструментарієм, вибору ефективних засобів формування й розвитку емоційного інтелекту суб’єктів освітнього процесу для забезпечення якісної мовно-літературної освіти. 

На організаційно-мотиваційному етапі роботи учасників заходу було ознайомлено з метою засідання проблемної групи, регламентом роботи та запропоновано виконати у рамах тривалості заходу вправу «Поклади у кошик визначення поняття емоційний інтелект» (здатність розпізнавати свої почуття й емоції, розуміти, чому вони виникли і як я на них реагувати, талант «зчитувати» настрій співрозмовника).

У рамках теоретичного етапу  члени засідання проблемної групи опрацювали інформацію про історію становлення науки про емоційний інтелект; періодизацію розвитку поглядів на феномен емоційного інтелекту у зарубіжних дослідженнях і дослідженнях в Україні, природу емоційного інтелекту, моделі його, людські переживання (емоції та почуття) як основа емоційного інтелекту (Віктор КАВЕЦЬКИЙ, доцент, в. о. завідувача кафедри педагогіки,  психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук).

 А під час реалізації практичного етапу було розглянуто емоційний інтелект як основу формування загальної та професійної культури особистості, біологічні та соціальні чинники розвитку емоційного інтелекту, проблеми розвитку емоційного інтелекту учителя і учня, функції емоційного інтелекту у процесі мовної освіти, виражальні засоби   української мови для створення емоційної канви уроку української мови (Майя КОНДИРЄВА, методист,                   в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО).

На завершення роботи на узагальнювально-рефлексивному етапі для обміну думками учасникам заходу було запропоновано вправу «Відкритий мікрофон «Розвиток емоційного інтелекту учнів базової і середньої школи на уроках української мови» та проєкт методичних рекомендацій, зі змістом яких можна ознайомитися у відповідному дописі на блозі «Паланка словесника».

Немає коментарів:

Дописати коментар