середу, 26 жовтня 2022 р.

Про семінар «Формування системного мислення учнів 6 класу на уроках української словесності та математики»


26 жовтня 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено семінар «Формування системного мислення учнів 6 класу на уроках української словесності та математики», учасниками якого були  учителі, що навчають  української мови і літератури, математики у класах, які працюють у рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України».

Методичні рекомендації, розроблені за результатами проведення семінару

Мета проведення семінару - порушити проблему щодо забезпечення належного рівня сформованості психолого-педагогічних, інформаційних та методичних компетентностей (опанування основами системного мислення,  методиками розвитку критичного мислення, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів/учениць; організація продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій), психолого-фасилітативної  компетентності (здатність формувати стійку громадянську позицію учня/учениці) учителів; створення практичної платформи навчання для забезпечення професійного розвитку педагогів в умовах воєнного часу, оволодіння практичним інструментарієм з розвитку системного мислення школярів у процесі викладання української мови і літератури та математики.

«Підвищення рівня професійних компетентностей учителів – це одне з  пріоритетних завдань державної освітньої політики та вимог часу», –  акцентувала увагу учасників заходу Ольга КОГУТ, заступник директора ТОКІППО з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент.

Про особливості формування особистості учня в екстремальних умовах, їхнє психічне здоров’я та емоційний стан говорив Віктор КАВЕЦЬКИЙ, завідувач кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО, доцент, кандидат  педагогічних наук.                              

Проблему формування системного мислення як вимоги часу та мети навчання математики, розкривши ключові аспекти, порушила Тетяна ІВАНЮК,  методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури ТОКІППО.

А Майя КОНДИРЄВА, методист, в. о завідувача відділу  методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО, висвітлила  інформацію про системне мислення як універсальний інструментарій для аналізу, прогнозування та розв’язування нестандартних завдань на уроках словесності.

Найбільш корисним для учителів української мови і літератури, математики, мабуть, є обговорення методичних рекомендацій, розроблених за підсумками проведення семінару «Формування системного мислення учнів 6 класу на уроках української словесності та математики», які було порушено у рамках круглого столу «Системність мислення – основа навчального процесу».

Немає коментарів:

Дописати коментар