понеділок, 31 жовтня 2022 р.

Про засідання у педагогічній вітальні (перше засідання школи педагогічної майстерності учителів-наставників, що здійснюють супровід та підтримку осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника, «Формування інституту наставництва у закладах загальної середньої освіти області»)

 

28 жовтня 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання у педагогічній вітальні «Карта діяльності педагога: основні функції учителя у закладі загальної середньої освіти, шляхи удосконалення професійних компетентностей педагогічного працівника» (перше засідання школи педагогічної майстерності наставників, що  здійснюють супровід та підтримку осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника, «Формування інституту наставництва у закладах загальної середньої освіти області»).  Учасниками цього заходу було майже 30 досвідчених учителів закладів загальної середньої освіти, що навчають навчальних предметів різних освітніх галузей області і здійснюють наставницький супровід діяльності учителів-інтернів, які розпочали педагогічну діяльність у 2022 – 2023 навчальному році.

Мета заходу – науково-методичне  забезпечення  та практична допомога педагогам-наставникам в організації роботи з педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти, призначеними на посаду уперше, у провадженні ними педагогічної діяльності;  узагальнення інформації про систему заходів для ознайомлення учителя-інтерна зі знаннями про державні стандарти повної загальної середньої освіти, досягнення сучасної методики та технології навчання; ознайомлення зі шляхами цілеспрямованого і безперервного розвитку професійних компетентностей, удосконалення педагогічної майстерності; створення проєкту програми педагогічної інтернатури.

У рамках організаційно-мотиваційного етапу «Знайомство учителя-наставника і учителя-інтерна» учасників засідання було поінформовано про мету і регламент роботи школи педагогічної майстерності (Майя КОНДИРЄВА, методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО), акцентовано увагу на підвищенні рівня професійних компетентностей учителів в контексті пріоритетних завдань державної освітньої політики та вимог часу (дайджест професійних завдань учителя, характеристика  ролі педагога у сучасному суспільстві, ключові аспекти діяльності) (Ольга КОГУТ, заступник директора Тернопільського ОКІППО з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, доцент, кандидат філологічних наук) та проведено з метою організації діагностування анкету «Вивчення потреб учителя-інтерна щодо напрямів надання йому методичної допомоги» (Майя КОНДИРЄВА) та з метою самопрезентації вправу  «Розповідь про себе як учителя та враження від педагогічної діяльності» (Тетяна ІВАНЮК,  методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО).

На етапі реалізації теоретичної частини професійного кейсу «Прогнозування результатів діяльності учителя-інтерна, планування роботи на рік, алгоритм дій» було порушено такі питання:

-                     завдання та програма педагогічної інтернатури (основні заходи). Нормативні документи Міністерства освіти і науки України, що визначають особливості діяльності закладу освіти, організації освітнього процесу, посадові обов'язки педагогічного працівника (Оксана ЖИЗНОМІРСЬКА, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат  психологічних наук; Майя КОНДИРЄВА);

-                     учительські спільноти. Партнерська взаємодія між учасниками освітнього процесу (активне залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства, координація взаємодії між учасниками освітнього процесу з метою надання додаткової підтримки учням; визначення ефективних способів комунікації з педагогічними працівниками, батьками (законними представниками) та учнями) (Світлана ЯРМОЛИЦЬКА, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи Тернопільського ОКІППО; Майя КОНДИРЄВА);

-                     організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища (забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі залежно від індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів учнів, проєктування осередків навчання, виховання та розвитку учнів в освітньому середовищі, здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя і здоров'я здобувачів освіти, попередження булінгу (цькування), різних проявів насильства, порушення гідності дітей, проявів дискримінації та корупції (Олег КОЛОДІЙЧУК, методист відділу методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури; доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОКІППО, кандидат педагогічних наук);

-        огляд науково-педагогічної і фахової літератури, рекомендованої для використання у практичній діяльності педагогічного працівника (Інна СІНЬКОВСЬКА, завідувач науково-педагогічної бібліотеки Тернопільського ОКІППО);

-        структура програми педагогічної інтернатури (Майя КОНДИРЄВА).

Методичний кейс практичної частини «Ключові аспекти діяльності учителя у закладі загальної середньої освіти» (робота в методичній студії учителів навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів і у методичній студії учителів навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури) було реалізовано через визначення теоретичних та практичних основ прогнозування результатів освітнього процесу; планування освітнього процесу залежно від мети, індивідуальних особливостей учнів, особливостей діяльності закладу освіти (укладання календарно-тематичних і поурочних планів); ведення шкільної документації (журналів обліку успішності учнів, заповнення табелів/свідоцтв досягнень); перевірки зошитів та відповідних видів робіт учнів (методичні працівники відділів  методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів, методики навчальних предметів природничо-математичного циклу, технологій та фізичної культури Тернопільського ОКІППО).

На завершення роботи (підсумковий блок на запити учителів) відбулося підбиття підсумків роботи; озвучено відповіді на запитання учасників заходу; укладено проєкт методичних рекомендацій за результатами засідання у педагогічній вітальні; сплановано роботу з учителями-інтернами між засіданнями  (відвідування, спостереження та аналіз уроків; укладання стислого опису  найважливіших якостей, якими повинен володіти сучасний учитель).

 

Немає коментарів:

Дописати коментар