четвер, 7 травня 2020 р.

Про регіональну скайп-зустріч наукових і педагогічних працівників «Методичний калейдоскоп: знахідки і відкриття щодо вивчення шкільних курсів української та зарубіжної літератур»Вивчення шкільних курсів української і зарубіжної літератур – знахідки і відкриття (методичні рекомендації зустрічі однодумців) дивитися ТУТ.

Вислів науковця Джорджа Сіменса, що «сучасна шкільна система має із системи дублювання знань перетворитися на систему створення знань» спонукала  30 квітня 2020 року до скайп-зустрічі «Методичний калейдоскоп: знахідки і відкриття щодо вивчення шкільних курсів української та зарубіжної літератур», яка відбулася у інтернет-просторі завдяки комунікаційній системі «Скайп».
Ініціаторами спілкування однодумців – науковців, методистів, учителів словесності Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей – були методисти відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Боруцька Л.С. і Кондирєва М.М.
Мета зазначеного вище заходу - обмін досвідом роботи щодо створення методичних умов для активного долучення вчительського загалу до найвищих досягнень національної і світової літератури й культури, загальнолюдських і національних цінностей, виховання в учнів естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури, формування навичок навчального аналізу літературного і мовленнєвого матеріалу, опрацювання напрямів роботи з тестовими формами контролю навчальних досягнень учнів.
Роботу було розпочато з бесіди, під час якої обговорено наповнення банку європейських технологій, які можна доцільно і ефективно використовувати для вивчення літератури. У рамках обговорення учасники скайп-зустрічі порушили проблеми забезпечення сучасних підходів до літературної освіти в умовах розбудови нової української школи та емоційного інтелекту (Боруцька Л. С., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО); застосування групової технології  (відкрита школа) та технології індивідуалізації процесу навчання словесності (Кондирєва М. М., методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів ТОКІППО); аналізу творів нової природи у шкільних курсах української і зарубіжної літератур (Богосвятська А. І., завідувач, доцент кафедри гуманітарної освіти ЛОІППО, кандидат філологічних наук); звучання міжмистецького контексту вивчення шкільних курсів літератури              (Ковальова Л. І., старший викладач кафедри гуманітарної освіти ЛОІППО); реалізації на уроках літератури технології критичного мислення (Хабарова О. С., учитель-методист ліцею № 94 Львівської міської ради) та інтелект-карт (Козленко Я. В., методист лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського ОІППО); формування духовного світу та розвитку інтелектуального потенціалу учнів засобами художнього слова (Уманців Н. С., завідувач лабораторії суспільно-філологічних  дисциплін Івано-Франківського ОІППО); реалізації засад синергетичної педагогіки у процесі міжпредметної інтеграції методів навчання (Худецька С. О., методист лабораторії суспільно-філологічних дисциплін Івано-Франківського ОІППО); підготовки і  проведення уроку-квесту як форми дослідницької роботи з філологічно обдарованими учнями (Іванова Л. І., методист науково-методичного центру суспільно-гуманітарних дисциплін та міжнародних відносин Чернівецького ОІППО).
Задля підбиття підсумків роботи учасники скайп-зустрічі створили усні малюнки віртуальних «методичних пелюсток», доповнивши фрази: найцікавішим у роботі з учителями є…, найдоцільнішим методичними заходами  є…, найбільш типовим у роботі учителя є…, найкориснішим для учителя є.., найпростішим у процесі літературної освіти  є..., найскладнішим у процесі літературної освіти є…
Отже, відбулася конструктивна і щира розмова щодо методичного плекання і шляхів викладання шкільних курсів української і зарубіжної літератур, адже вони є  особливими предметами у розкладі ЗЗСО, що  звернені не лише до інтелектуальної сфери школяра. Вони хвилюють душу, пробуджують гаму почуттів, викликають роздуми про добро і зло, навчають розуміти прекрасне і бути людиною. Цікавим та незвичним робить урок літератури саме предмет вивчення – художні твори, у яких закладені величезні можливості духовного розвитку особистості школяра.

Немає коментарів:

Дописати коментар