пʼятницю, 6 травня 2022 р.

Про засідання школи педагогічної майстерності учителів української мови і літератури

 


06 травня 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання школи педагогічної майстерності учителів української мови і літератури «Специфіка творення компетентнісного уроку української мови у 5 – 6 класах Нової української школи», учасниками якого стало більше 40 словесників закладів загальної середньої освіти області, зокрема і закладів освіти Тернопільської області – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Мета заходу – узагальнити і систематизувати відомості із сучасної методики навчання української мови щодо структури компетентнісно зорієнтованого уроку  у 5 – 6 класах Нової української школи; удосконалити уміння словесників реалізувати компетентнісний підхід до навчання української мови шляхом планування форми конспекту уроку, його типу, змісту та структури, використання елементів різних технологій навчання, сучасних методів, прийомів і форм роботи з метою реалізації державної мовно-літературної політики.

У рамках організаційно-мотиваційного етапу учасників засідання було поінформовано про мету і регламент роботи школи педагогічної майстерності; освітні парадигми сучасної освіти, а саме: розвивальне та особистісно орієнтоване навчання, компетентнісна освіта (Майя КОНДИРЄВА, методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного та естетичного циклів Тернопільського ОКІППО).

На акцентуаційно-актуалізаційному етапі Майя КОНДИРЄВА з’ясувала особливості практико спрямованої компетентнісної освіти як платформи для формування в учнів комунікативної компетентності, а на когнітивно-корекційному – нову функцію учителя-коучера.

Інтеграційно-формувальний етап роботи було реалізовано  через визначення теоретичних та практичних основ конструювання компетентнісно орієнтованого уроку української мови (за О. В. Голик), зокрема таких складників як поле цілепокладання (мета – предметні та ключові компетентності – і очікувані результати); змістове поле (теорія, практика, виховання); технологічне поле (ефективні форми і методи активної діяльності учнів, спрямованої на формування предметної та ключових компетентностей); емоційне поле (пізнавальна, творча, змагальна, ігрова, колективна, емоційна діяльність); рефлексивне поле (рівень розуміння навчального матеріалу, особливості психологічного стану учнів, ставлення до досліджуваного матеріалу) (Майя КОНДИРЄВА); маркерів професійної компетентності учителя української мови і літератури (Ірина КОМІНЯРСЬКА, доцент кафедри української мови і літератури та методики їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук).

На завершення роботи (узагальнювально-рефлексивний етап) учасникам заходу було запропоновано обмін думками щодо специфіки підготовки компетнтнісно зорієнтованого уроку української мови у 5 класі Нової української школи (типу, форми), дидактичного та ілюстративного матеріалу.


Презентація "Специфіка творення компетентнісного уроку української мови у 5 – 6 класах Нової української школи"

Методичні рекомендації, розроблені за результатми проведення засідіння школи педагогічної майстерності

 

Немає коментарів:

Дописати коментар