середа, 6 жовтня 2021 р.

Про проведення за програмою короткострокового підвищення кваліфікації навчально-практичного онлайн-тренінгу «Ключові уміння ХХІ століття»

 
 

У Тернопільському ОКІППО 01 жовтня 2021 року у режимі відеоконференцій на платформі сервісу Google Meet за  програмою короткострокового підвищення кваліфікації проведено навчально-практичний онлайн-тренінг «Ключові уміння ХХІ століття» (тренери – методисти відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Тетяна Іванюк, Майя Кондирєва і Лідія Уруська) для більш ніж двадцяти учителів пілотних п’ятих класів закладів загальної середньої освіти області.

Методичні рекомендації учасникам тренінгу

Мета цього заходу – надання освітніх послуг щодо ознайомлення з новими підходами до стандарту формування ключових умінь учнів ХХІ століття у процесі освіти в умовах запровадження Нової української школи; залучення педагогічних працівників  до спільного пошуку ефективних шляхів фахового розвитку та розробки зразків навчального матеріалу  для використання його у освітньому процесі відповідно до вимог нормативно-правової бази та формування особистості, готової  приймати виклики сучасного суспільства.

Під час роботи учасникам онлайн-тренінгу  було презентовано інформацію про важливість компетентнісного підходу до освітнього процесу та процесів, пов’язаних із розвитком в учнів ключових життєвих умінь. А ще педагогічних працівників було залучено до участі у активностях щодо:

- ознайомлення з особливостями глибинного та поверхового учіння та навчання, а також чинниками глибинного учіння;

- пошуку практичних підходів до учіння й навчання, які забезпечують інтегрування ключових умінь в освітній процес;

- з’ясування понять спілкування та співпраця, відомостей про форми і способи спілкування та співпраці, еволюцію спілкування, розвитку в учнів умінь спілкуватися та співпрацювати;

- оволодіння на основі таксономії Блума мистецтвом постановки змістовних запитань різних типів та побудови конструктивного діалогу із забезпечення зворотного зв’язку;

- моделювання ситуацій, які потребують критичного мислення та уміння розв’язувати проблемні завдання шляхом врахування різних точок зору,  оцінювання тверджень,  пошуку глибинних структур, розв’язування неординарних проблем;

- з’ясування змісту понять лідерство, креативність та уява, креативні здібності та уміння; визначення стратегії сприяння креативному учінню, педагогічних підходів щодо заохочення до креативного навчання та навчання креативності;

- оцінювання креативності та самооцінка рівня сформованості умінь;

- розробки інструментарію та  зразків навчального матеріалу з розвитку умінь ХХІ століття  для використання у освітньому процесі.

Під час виконання різних активностей було порушено проблеми визначення стратегії удосконалення розвитку ключових умінь учнів ЗЗСО (управлінський аспект) та усвідомлення значущості розвитку таких умінь у освітньому процесі, наприклад: глибинне навчання та розвиток уяви і критичного мислення  на основі піраміди Блума, організація співпраці на основі спілкування тощо.

Для встановлення зворотного зв’язку учасники заходу стали активними учасниками інтеракції у рамках виконання вправ «Моя сьогоднішня мрія» (для знайомства);  «Кошик сподівань» (для визначення очікувань від участі у заході); «Case-study» (для з’ясування чинників глибинного навчання); «Кластер» (для окреслення типів вправ, які можна використовувати на уроках для розвитку умінь в учнів спілкуватися та співпрацювати); «Плюс. Мінус. Цікаво» (для актуалізації опорних знань про критичне мислення та уміння розв’язувати проблеми); «Якісна похвала» (для обговорення результатів роботи та рефлексії), «Газетний челендж».

Результатом роботи і тренерів, і учасників навчально-практичного тренінгу стали цінні знання, практичні уміння та свіжий погляд на освітній процес очима членів суспільства, учителів, батьків та учнів – відтак нові ідеї щодо управлінських рішень.

Немає коментарів:

Дописати коментар