четвер, 22 квітня 2021 р.

 

Про засідання школи професійної майстерності

«Нові освітні ролі консультанта ЦПР ПП, який опікується роботою з учителями української мови і літератури»

 

21 квітня цього року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено засідання  школи професійної майстерності «Нові освітні ролі консультанта ЦПР ПП, який опікується роботою з учителями української мови і літератури», для участі у якому було зареєстровано більше двадцяти консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

Мета заходу - з’ясувати специфіку мети діяльності, професійних ролей  і завдань консультанта ЦПР ПП, який опікується роботою з учителями української мови і літератури; окреслити форми успішної комунікації зі словесниками з питань безперервного професійного розвитку (вибору пропозицій суб’єктів підвищення кваліфікації, побудови траєкторії індивідуального розвитку,  запровадження сучасних підходів до освітнього процесу та технологій навчання); спонукати консультантів стати учасниками створення для учителів-словесників нового методичного середовища, сприятливого для реалізації стандартів мовно-літературної освітньої галузі.

На початку роботи  було акцентовано увагу присутніх на ознайомленні з метою засідання школи педагогічної майстерності консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників. У рамках реалізації  когнітивно-корекційного етапу засідання про професійні ролі консультанта ЦПР ПП, зокрема форми і зміст успішної комунікації з учителями словесності, говорила методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО Кондирєва М. М. Досвідом роботи щодо планування роботи консультанта ЦПР ПП на рік на основі професійного стандарту «Вчитель ЗЗСО» поділилася консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Бережанської міської ради» Когут В. М. Про очікувані напрями співпраці  консультанта ЦПР ПП з  учителями-словесниками ЗЗСО щодо забезпечення належного рівня реалізації державних стандартів мовно-літературної освітньої галузі висловила свої міркування  учитель української мови і літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Бей Л. М.

Для підбиття підсумків, самомоніторингу діяльності й побудови плану самоудосконалення учасникам заходу було запропоновано практичну роботу «Послуги консультанта ЦПР ПП щодо реалізації професійного потенціалу учителя-словесника на етапі планування траєкторії його професійного розвитку».

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Мочук О. Б.
Методичні рекомендації

учасникам засідання школи педагогічної майстерності

«Нові освітні ролі консультанта ЦПР ПП, який опікується роботою з учителями української мови і літератури» (проєкт)

 

1.     Згідно з Положенням про центр професійного розвитку педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року           № 672), інших законодавчих документів, що регламентують діяльність ЦПР ПП (далі – центр), основними завдання цієї освітньої установи є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування, тому консультант центру, який опікується  роботою з учителями української мови і літератури в умовах освітньої реформи, повинен  узагальнювати та поширювати інформацію з питань професійного розвитку словесників; координувати діяльність професійних спільнот учителів української мови і літератури ЗЗСО району/міста/громади; формувати та оприлюднювати на веб-сайті центру бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників; забезпечувати надання психологічної підтримки учителям; організовувати та проводити консультування з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку учителя української мови і літератури, особливостей навчання української мови і української літератури за різних форм здобуття освіти, використання нових освітніх технологій, зокрема дистанційного навчання, упровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти.

2.                 У процесі реалізації нових функційних ролей консультанта ЦПР ПП (консультанта, координатора, організатора, наставника, тренера, коуча, супервізора, інтервізора, модератора, медіатора тощо) використовувати різні форми успішної комунікації з педагогічними працівниками (онлайн-опитування, анкетування  з метою отримання запитів, вивчення їх потреб; консультування онлайн (відеоконференції, мейли, чати, форуми); педагогічні діалоги з метою консультування, надання підтримки, допомоги; виїзди у заклад освіти на запрошення з метою консультування).

3.                 Під час укладання плану роботи консультанта центру професійного розвитку педагогічних працівників на рік урахувати основні положення змісту професійного стандарту «Вчитель ЗЗСО», а саме: ключові засади (особистісний і професійний виміри; компетентнісний підхід; орієнтованість на професійний розвиток; суголосність з концепцією «Нова українська школа»; гнучкість застосування), відповідність кваліфікаційних категорій рівням професійного розвитку; п’ять трудових функцій учителя ЗЗСО, що реалізуються через п’ять загальних і п'ятнадцять професійних компетентностей, які пояснюють сорок шість здатностей.

4.                 Задля ефективності надання консультативних послуг на етапі моделювання індивідуальної траєкторії освіти учителя української мови і літератури консультантові центру необхідно дотримуватися відповідного алгоритму ауково-методична проблема; збір, систематизація, вивчення літератури; самоаналіз педагогічної діяльності на основі профстандарту; умови для проходження маршруту: курси, система методичної роботи, консультації, самоосвіта,  інтернатура, наставництво, атестація, сертифікація, супервізія, інституційний аудит; планування діяльності на рік/міжатестаційний період; виконання запланованих заходів, корекція їх (за потреби); узагальнення результатів роботи; творчий звіт про результати роботи, презентація педагогічного досвіду, укладання портфоліо, видавнича діяльність; результати атестації, сертифікації, супервізії, інституційного аудиту). А можна укладати індивідуальний освітній маршрут педагога ще й за таким алгоритмом: ПІБ педагога; освіта; стаж роботи (педагогічний), зокрема у конкретній установі; дата навчання на курсах підвищення кваліфікації, тема; самоосвіта педагога (персональний рівень): робота з науковою та методичною літературою; взаємовідвідування уроків; самодіагностика; курси підвищення кваліфікації; самостійне освоєння нових освітніх технологій; дослідницька і проєктна діяльність; консультування у заступника директора з науково-методичної роботи, психолога і консультантів ЦПР ПП, наукових  працівників, працівників освітніх установ та системи підвищення кваліфікації; діяльність педагога у професійній спільноті (командний рівень): участь у роботі методичного об'єднання,  творчої/проблемної групи тощо; участь у методичній роботі (організаційний рівень): у колективних періодичних та постійних формах розвитку професійної компетентності з використанням активних методів навчання (семінари, ділові та рольові ігри, дебати, дискусії, тренінги тощо); презентація педагогічного досвіду: показові уроки, майстер-класи, виступ на засіданні педагогічної ради, проведення авторського семінару, написання проєкту, вивчення досвіду роботи на різних рівнях.

5.  У рамках координації роботи професійних спільнот учителів української мови і літератури пропонувати виносити на обговорення питання щодо вибору пропозицій суб’єктів підвищення кваліфікації, побудови траєкторії індивідуального розвитку,  запровадження нових технологій навчання української мови і української літератури та сучасних підходів до організації освітнього процесу.


Немає коментарів:

Дописати коментар