неділю, 13 листопада 2022 р.

Про тренінг «Проєктування траєкторії професійного розвитку учителя-словесника на основі самомоніторингу діяльності в умовах воєнного стану»11 листопада 2022 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet проведено тренінг «Проєктування траєкторії професійного розвитку учителя-словесника на основі самомоніторингу діяльності в умовах воєнного стану» (тренери - методист, в. о. завідувача відділу методики навчальних предметів сіспільно-гуманітарного та естетичного циклів ТОКІППО Кондирєва М. М. та консультант Комунальної установи Великоберезовицької селищної ради «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Демида О. Р.).  Учасниками цього заходу було майже 50 досвідчених учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури ЗЗСО області, а також учителів-словесників закладів освіти – учасників інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Мета заходу – актуалізація загальних відомостей про трудові функції педагогічного працівника ЗЗСО (навчання учнів предметів/інтегрованих курсів; партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу; участь в організації безпечного освітнього середовища; управління освітнім процесом; безперервний професійний розвиток); удосконалення професійних компетентностей учителя (комунікативної, предметно-методичної, інформаційно-цифрової, психологічної, емоційно-етичної, інклюзивної, здоров’язбережувальної, проєктувальної, прогностичної, організаційної, оцінювально-аналітичної, інноваційної, рефлексивної компетентностей, компетентностей педагогічного партнерства, здатності до навчання упродовж життя);  сприяння розвитку уміння учителів-словесників будувати траєкторію індивідуального розвитку на основі самодіагностики педагогічної діяльності для забезпечення належного рівня державної мовно-літературної освіти у 6 – 11 класах відповідно до вимог освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та у 5 класі відповідно до вимог мовно-літературної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020).

У рамках організаційно-мотиваційного етапу учасників тренінгу було ознайомлено з регламентом роботи, через систему вправ представлено учасників. З метою актуалізації знань акцентовано увагу учителів на нормативно-правових документах освітянської галузі щодо траєкторії індивідуального розвитку педагогічного працівника.

Задля реалізації теоретичної та практичної частин тренінгу учасникам заходу було запропоновано аналітичний огляд «Професійний стандарт учителя ЗЗСО. Прогностична компетентність як чинник ефективності діяльності педагогічного працівника» (вправа «Місткий кошик»), експертну панель «Джерела інформації для самодіагностики педагогічної діяльності щодо забезпечення належного рівня державної мовно-літературної освіти у 6 – 11 класах відповідно до вимог освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та у 5 класі відповідно до вимог мовно-літературної освітньої галузі Державного стандарту базової середньої освіти (2020)» (вправа «Інформаційна квітка»), науково-методичний форсайт «Можливі шляхи удосконалення професійних компетентностей учителя української мови і літератури, зарубіжної літератури в умовах воєнного стану», ф’ючерсне проєктування  дорожньої карти щодо варіантів отримання науково-методичних послуг для побудови траєкторії індивідуального розвитку на основі самодіагностики педагогічної діяльності (вправа «Модель майбутніх знань»).

На завершення роботи відбулося підбиття підсумків роботи, рефлексія (вправа «Аукціон»), розроблено методичні рекомендації учасникам тренінгу.

 Інформацію про проведений захід, методичні матеріали буде розміщено на блозі «Паланка словесника» (http://filologtokippo.blogspot.com/).


Немає коментарів:

Дописати коментар