понеділок, 20 вересня 2021 р.

Про засідання творчої групи учителів української мови і літератури «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання»

 17 вересня 2021 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбулося засідання творчої групи учителів української мови і літератури «Варіантність компетентнісно зорієнтованого уроку української словесності з елементами дистанційного навчання» (для участі у заході було зареєстровано більше 30 осіб).

Мета заходу – узагальнити і систематизувати відомості із сучасної методики навчання української літератури щодо структури компетентнісно зорієнтованого уроку та організації дистанційного навчання; удосконалити уміння словесників реалізувати компетентнісний підхід до навчання української літератури шляхом планування форми конспекту уроку словесності, його типу, змісту та структури, використання елементів різних технологій навчання, зокрема дистанційного, сучасних методів, прийомів і форм роботи з метою реалізації державної мовно-літературної політики.

Для установлення емоційного контакту, визначення ступеня готовності учасників творчої групи до сприйняття інформації на початку заходу учасникам було запропоновано вправу «Острови».

У рамках теоретичної частини «Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку за О. В. Голик» Ольга Когут (заступник директора з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат філологічних наук, доцент) порушила питання про практико спрямовану компетентнісну освіту як платформу для формування літературної компетентності учнів. Про шляхи і методи формування літературної та ключових компетентностей учнів на основі реалізації наскрізних змістових ліній та змістових ліній чинних програм з української літератури під час компетентнісно зорієнтованого уроку у 5 – 11 класах йшлося у виступі  Майї Кондирєвої (методиста відділу методики навчальних предметів та        професійного розвитку педагогів Тернопільського ОКІППО).

Практичну частину у формі методичної майстерні урокотворення «Не звузити життя до уроку, а розширити урок до життя» було представлено у науковому дослідженні «Теорія  та практика застосування квест-технології на уроках літератури рідного краю» Романа Дубровсього (завідувача кафедри української мови і літератури та методик їх навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, кандидата філологічних наук, доцента) та майстер-класі Майї Кондирєвої «Укладання конспекту (у формі таблиці)   компетентнісно зорієнтованого уроку української літератури у 7 класі з елементами дистанційного навчання «Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників».

На завершення роботи для обміну думками учасникам заходу було запропоновано вправу «Сонячна лотерея» (продовжити у чаті випадково обране речення про актуальність озвученого питання та ймовірні форми його популяризації) та проєкт методичних рекомендацій учителям української мови і літератури щодо шляхів і способів створення мотиваційної канви уроку української словесності

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО Оксана Мочук.

Інформацію про проведений захід, методичні рекомендації буде розміщено на блозі «Паланка словесника», а також – покликання, за яким можна переглянути відеозапис засідання творчої групи на ютуб-каналі.

Немає коментарів:

Дописати коментар