четвер, 15 грудня 2022 р.

Про проведення другого засідання школи професійної майстерності учителів-інтернів та їхніх наставників

 
 09  грудня 2022 року, відповідно до плану роботи,  в Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти проведено семінар-практикум для вчителів-інтернів в рамках функціонування школи професійної майстерності інтернів (осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника)  «Якість освітньої діяльності педагогічного працівника: основні функції у закладі загальної середньої освіти, шляхи формування та розвитку професійних компетентностей». До організації та проведення заходу активно долучились науковці ТОКІППО та методисти відділів методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного, естетичного та природничо-математичного циклів, технологій та фізичної культури. 

Іванюк Тетяна. Презентація.

Кондирєва Майя. Презентація.

Кавецький Віктор Євгенович,  завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук детально розглянув питання «Урахування в освітньому процесі вікових, психолого-педагогічних та індивідуальних особливостей учнів». Науковець охарактеризував особливості дітей 21 століття та надав молодим вчителям поради щодо створення належних умов для організації ефективного освітнього середовища й налагодження конструктивних стосунків між учасниками освітнього процесу, зважаючи на сприйняття дітьми навчальної інформації залежно від їх індивідуальних особливостей, зокрема типу темпераменту та виду сприймання (кінестетично-тактильного, візуального чи аудіального). Віктор Євгенович зацікавив слухацьку аудиторію вдалими прикладами з практичного досвіду та доречним жартом, що сприяло концентрації уваги педагогів на  змісті виступу. Власне, вчителі отримали приклад ефективної взаємодії між учасниками освітнього середовища.  

Надія Ростиславівна Бабовал, доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського ОКІППО, кандидат економічних наук, висвітлила питання «Дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі (права і обов’язки учителя та учня)». Науковець звернула увагу молодих колег на принципи  та правила, яких мають дотримуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої (наукової) діяльності з метою забезпечення  довіри до результатів навчання та творчих (наукових) досягнень. Надія Ростиславівна порекомендувала підходи до забезпечення об’єктивності оцінювання, уникнення завищення чи заниження оцінок та обґрунтувала  можливі наслідки у випадку недотримання зазначених вимог. 

Проведення практичної частини заходу забезпечили методисти відділів  методики навчальних предметів суспільно-гуманітарного, естетичного, і природничо-математичного циклів, технологій та фізичної культури. У своїх виступах досвідчені освітяни ознайомили учителів-інтернів з методиками та технологіями навчання для забезпечення належного рівня організації якісного освітнього процесу; звернули увагу на організацію та проведення навчальних занять, охарактеризували сучасні підходи до оцінювання результатів навчальної діяльності школярів. Зокрема Пакуляк Ірина Ігорівна, методист німецької та французької мов, детально розглянула шляхи організації ефективної рефлексії на початку навчального заняття та на його завершення. Методист подала рефлексію як інструмент для розвитку критичного мислення, самоаналізу та самовдосконалення, що  допомагає учням рухатися за вектором прогресу, позбуватися стереотипів, шаблонів й упереджень.  Молоді колеги ознайомились із добіркою прийомів рефлексії, що допоможуть учням оцінити свою діяльність на кожному етапі уроку. Саранчук Наталія Романівна, методист предметів естетичного циклу, поділилася з учасниками цікавими напрацюваннями в плані організації позаурочної діяльності школярів для поглиблення та розширення знань, формування практичних умінь та світоглядних переконань. Методист представила моделі та форми позаурочної діяльності, зокрема на засадах інтеграції навчальних дисциплін. Іванюк Тетяна Георгіївна, методист математики, зупинилася на питанні оцінювання навчальних досягнень школярів. Методист розглянула оцінювання як складову освітнього процесу та, для забезпечення цілісності освітнього процесу, зауважила про необхідність враховувати результати оцінювання навчальних досягнень учнів у доборі змісту, форм і методів роботи на кожному уроці чи занятті. Кондирєва Майя Миколаївна, методист з української мови і літератури, порушила проблему мотивації учнів для активізації та усвідомлення результатів навчальної діяльності.

До заходу долучилися учителі-наставники ЗЗСО області, що  здійснюють супровід та підтримку осіб, яких уперше призначено на посаду педагогічного працівника. Педагоги ознайомилися із шляхами підвищення рівня педагогічної майстерності учителів для цілеспрямованого, безперервного розвитку професійних компетентностей, удосконалення педагогічної майстерності. Однак через непередбачувані об’єктивні обставини (знеструмлення електромережі) опрацювати заплановані питання, передбачені програмою заходу, не було можливим. 

Немає коментарів:

Дописати коментар