неділя, 19 грудня 2021 р.

Готуємося до реалізації з 01 вересня 2022 року положень дерстандарту у галузі мовно-літературної освіти у 5 класіУпродовж 25 - 29 жовтня у Тернопільському ОКІППО у режимі відеоконференції на платформі Google Meet (https://meet.google.com/) підготовлено 45 тренерів-учителів ЗЗСО, які згодом підвищували кваліфікацію учителів української мови за освітньою програмою «Професійна діяльність учителя щодо формування ключових та предметних компетентностей відповідно до «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Такі курси було проведено у рамках інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти". 

 На виконання   наказів управління освіти і науки  Тернопільської ОДА від 20.04.2021 № 68/01-07 «Про участь закладів освіти області в реалізації інноваційного освітнього проєкту „Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти”; від 21.10.2021 № 183/01-07 «Про затвердження списку тренерів та підготовку тренерів-педагогів» 35 тренерів-учителів було залучено до проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть української мови і літератури учнів 5 класу базової школи в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти з 01 вересня 2022 року. 

Щодо змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, то під час навчання тренерів-педагогів було реалізовано такі теми: 
- Реалізація мети базової середньої освіти: виховання на цінностях. Формування української ідентичності.
- Документаційний супровід впровадження Концепції «Нова українська школа». Професійний стандарт професії «Вчитель ЗЗСО».
- Основні принципи Державного стандарту базової середньої освіти. Тирові освітні програми. Типовий навчальний план і розроблення типових освітніх програм.
- Формування психологічно безпечного середовища. Превентивні заходи щодо запобігання булінгу та мобінгу в освітньому середовищі.
- Дитиноцентризм. Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи. Технологія ненасильицького спілкування.
- Компетентісий підхід. Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь, закладених в Державному стандарті базової середньої освіти. Предметні компетентності.
- Забезпечення психолого-педагогічої підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
- Інфомедійна грамотність; інформаційна та кібербезпека особистості.
- Самооцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗО в НУШ.
- Мета, базові знання мовно-літературної освітньої галузі. Якість мовно-літературної освіти.
- Самостійна продуктивна діяльність учнів/учениць на уроках. Технології проблемного навчання, інтерактивного навчання, дослідницька, проектна технології тощо.
- Діяльнісний підхід у навчанні як спосіб забезпечення цілісної подорожі дитини у системі формальної освіти. Компетентнісний потенціал діяльнісних методів навчання. Проєктна діяльність. Критичне мислення і розв’язання проблем. Стратегії розвитку критичного мислення.
- Вимоги до обов’язкових результатів навчання. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць з навчальних предметів/інтегрованих курсів.
- Модельні навчальні програми Підручник НУШ – особливий вид навчальної книги для сучасної дитини та побудови ефективого освітнього процесу.
Після завершення навчання тренери-учителі узяли участь у конференції з актуальних питань практики «Розвиток в учнів/учениць предметних і ключових компетентностей».

Згодом тренери-педагоги  узяли активну участь у організації курсів підвищення кваліфікації учителів української мови і літератури, які з 01 вересня 2022 року працюватимуть у 5 класі у рамках реалізації Державного стандарту базової середньої освіти (2020). Загалом такою діяльністю було охоплено майже 800 осіб, роботу яких було організовано у 27 групах у позаробочий час.


Немає коментарів:

Дописати коментар