понеділок, 19 жовтня 2020 р.

Професії майбутнього та ЗНО - 2021

 Додати підпис

Які тридцять професій приведуть у майбутньому до успіху, дивитися ТУТ.

Яким було ЗНО з української мови і літератури цього року,  можна переглянути ТУТ.

Аналіз демонстраційних завдань з української мови ЗНО - 2021 (українська мова + текст + твір) подано ТУТ і ТУТ.

Переглянути демонстраційний тестовий зошит "Українська мова" можна ТУТ, характеристику сертифікаційної роботи - ТУТ, критерії оцінювання - ТУТ.

Переглянути демонстраційний тестови зошит "Українська мова і література" можна ТУТ, характеристику сертифікаційної роботи - ТУТ, критерії оцінювання - ТУТ.


КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ЗА НОМЕРАМИ ЗАВДАНЬ можна переглянути:

завдання № 1 (однаковий звук і уподібнення), завдання № 2 (наголоси і список слів для друку),  завдання № 3 (спрощення), завдання № 4 (правопис префіксів, ненаголошені е, и), завдання № 5 (подвоєння), завдання № 6 (м’який знак), завдання № 7 (складні слова), завдання № 8 (складні слова), завдання № 9 (значення суфіксів), завдання № 10-14 (лексичні помилки, пароніми), завдання № 15 (неправильно побудоване речення), завдання № 16 (пряма і непряма мова), завдання № 17(усе про тире, обґрунтування розділових знаків), завдання № 19 (ступені порівняння), завдання № 20 (кличний відмінок, роди іменників), завдання № 21 (уживання прийменників), завдання № 22 (відмінювання числівників, заповніть пропуски), завдання № 23 (узгодження числівників, заповніть пропуски), завдання № т25 (типи складних речень), завдання № 26 (типові пунктуаційні помилки), завдання № 27 (однорідні члени речення), завдання № 28 (відмінювання числівників), завдання №  29 (фразеологічний практикум), завдання № 30 (частини мови), завдання № 31 (усі випадки вживання тире), завдання № 32 (види складнопідрядних речень, підрядний зв’язок між словами), завдання № 33 (види складних речень), завдання № 34-39 (як працювати з текстом), завдання № 40 (10 фішок власного висловлення, онлайн-курс з написання власного висловлення).

 Тематичні тести від “на всі двісті” можна переглянути ТУТ 

Цікаве і корисне до ЗНО  (Telegram FacebookInstagram, сайт).  

 Для повторення чи вивчення правил орфографії  можна переглянути відеоролики  ТУТ і ТУТ.

Тренувальні матеріали для написання власного висловлення уміщено ТУТ.

Для вступу на 43 спеціальності треба скласти ЗНО з української  мови і літератури, на решту – буде достатньо результатів ЗНО з української мови 


Починаючи з 2021 року, Український центр оцінювання якості освіти пропонуватиме вступникам скласти тест або з української мови, або з української мови і літератури.

У проекті Умов прийому до закладів вищої освіти 2021 року попередньо визначено спеціальності, для вступу на які необхідно складати тест з української мови, і спеціальності, куди потрібні результати з української мови і літератури.

Вступ на більшість спеціальностей передбачатиме проходження зовнішнього оцінювання з української мови, натомість для вступу на спеціальності з підвищеними вимогами до гуманітарних знань абітурієнти мають скласти тест з української мови і літератури.

Зокрема, виконувати тест із мови і літератури будуть вступники на такі спеціальності:

·         міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

·         міжнародні економічні відносини;

·         міжнародне право;

·         публічне управління та адміністрування;

·         готельно-ресторанна справа;

·         туризм;

·         соціальна робота;

·         соціальне забезпечення;

·         архітектура та містобудування;

·         право;

·         облік і оподаткування;

·         фінанси, банківська справа та страхування;

·         менеджмент;

·         маркетинг;

·         підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

·         журналістика;

·         економіка;

·         політологія;

·         психологія;

·         соціологія;

·         релігієзнавство;

·         історія та археологія;

·         філософія;

·         культурологія;

·         філологія;

·         аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

·         дизайн;

·         образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

·         хореографія;

·         музичне мистецтво;

·         сценічне мистецтво;

·         музеєзнавство, пам’яткознавство;

·         менеджмент соціокультурної діяльності;

·         інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

·         спеціальна освіта;

·         середня освіта (образотворче мистецтво);

·         середня освіта (музичне мистецтво);

·         середня освіта (географія);

·         середня освіта (історія);

·         середня освіта (українська мова і література);

·         середня освіта (мова і література (із зазначенням мови));

·         дошкільна освіта;

·         початкова освіта.
Немає коментарів:

Дописати коментар