понеділок, 25 листопада 2019 р.
Про засідання проблемної групи
«Сучасні педагогічні інновації для підвищення рівня
 мовно-літературної освіти»25 листопада цього року у ТОКІППО для учителів-словесників проведено засідання проблемної групи на тему «Ігрові,  мультимедійні, мережеві технології навчання української мови і літератури». Метою заходу є узагальнити науково-методичні відомості щодо використання у процесі навчання української мови і літератури ігрових,  мультимедійних, мережевих технологій навчання для забезпечення належного рівня мовно-літературної освіти в умовах запровадження Нової української школи; залучити словесників до спільного пошуку ефективних шляхів використання елементів зазначених технологій; ініціювати розробку зразків навчального матеріалу  для використання його у освітньому процесі згідно з положеннями Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й чинними програмами з української мови і літератури задля удосконалення фахової компетентності учителів та задоволення запитів споживачів освітніх послуг. Учасниквм заходу було презентовано навчальні матеріали «Інтелектуальні ігри як засіб підвищення мотивації пізнавальної діяльності здобувачів освіти: ігри навчальні, тренувальні, узагальнювальні; пізнавальні, виховні, розвивальні; репродуктивні, продуктивні, творчі (Кондирєва М.М.,  методист ТОКІППО) та
«Засоби мультимедійних (створення продуктів мультимедіа: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних) та мережевих (спілкування електронною поштою, проведення телеконференцій) технологій навчання» (Олексюк О.Р., доцент кафедри  змісту і методик навчальних предметів ТОКІППО, кандидат педагогічних наук). Задля формування практичних умінь і навичок теоретичні знання було спроектовано на практичну діяльність сучасного учителя-філолога.

Немає коментарів:

Дописати коментар