понеділок, 24 квітня 2017 р.Науково-практична конференція
 для слухачів школи молодого учителя української мови і літератури «Особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісний та життєзберігальний підходи до навчання української мови і літератури»


24 квітня цього року уп’яте у формі науково-практичної конференції проведено заняття школи молодого учителя української мови і літератури «Особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісний та життєзберігальний підходи до навчання української мови і літератури».
Метою цього методичного заходу є узагальнення і систематизація відомостей із сучасної методики навчання української мови і літератури про методичні особливості застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного і життєзберігального підходів до навчання української мови і літератури; з’ясування запитів молодих учителів-словесників щодо напрямів надання їм методичної допомоги із зазначеного питання; розвиток уміння учителів формувати в учнів комунікативну і літературну компетентності з урахуванням перелічених підходів до навчання.
Роботу розпочато із обговорення проблеми щодо стилів педагогічного спілкування (Кавецький В.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО). Далі учасники методичного заходу з’ясували суть поняття «предметні мовно-літературні компетентності» та окреслили шляхи формування методика формування цих компетентностей (Кондирєва М.М., методист ТОКІППО).

На етапі практичної діяльності було окреслено шляхи застосування особистісно зорієнтованого підходу у процесі мовно-літературної освіти  (Боруцька Л.С., методист ТОКІППО) та узагальнено відомості про застосування життєзберігальних технологій у процесі навчання української мови і літератури. Підбиття підсумків роботи здійснено у формі підготовки методичних рекомендацій «Збереження життя і здоров’я – основні цілі навчальної діяльності на уроках української мови і літератури» (методичні рекомендації для вчителів української мови і літератури щодо використання здоров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах) та обговорення особливостей підготовки звіту про результати аналізу відвіданих уроків відповідно до окресленої теми.

Немає коментарів:

Дописати коментар