понеділок, 3 квітня 2023 р.

Оцінюємо диктант правильно

На блозі Сучасний урок української Natali Kheyrabady уміщено публікацію "Оцінюємо диктант правильно". Отож кожен філолог може підвищити рівень своєї професійності шляхом самоосвіти...

 
☑️Оцінити диктант теж треба правильно🏆
Часто від учнів чи батьків можна почути, що учитель занижує чи завищує оцінку за підсумковий диктант. "Чого в мене така сама кількість помилок, як у нього, а оцінка нижча?" - таке запитання доводилось чути, певно, кожному вчителю. Щоб правильно оцінити диктант, потрібно дотримуватись вимог до розрізнення та підрахунку "грубих" і "негрубих" помилок.
🔴"Грубі" помилки - неправильне написання основних орфограм, тобто помилки на вивчені правила.
⭕Пунктуаційні помилки:
🔻пропуск потрібного розділового знака
🔻зайвий розділовий знак
🔻розділовий знак не в тому місці, де він має бути
🔻невиправдана пунктуаційними правилами заміна одного знака іншим
🔻неправильна послідовність розділових знаків при їх сполученні,
🔻перенос знака в інший рядок.
♨️Розділові знаки поділяються на
🔺видільні, які служать для виділення синтаксичної конструкції, позначення її меж у складі іншого синтаксичного цілого,— це лапки, дужки, дві коми, два тире, які виступають як єдиний парний знак;
🔺знаки відокремлюючі, які служать для розмежування синтаксичних одиниць (однорідних членів речення, компонентів складного речення і под.), а також вказують на тип речення за емоціонально-функціональною ознакою: крапка, знак питання, знак оклику в кінці речення, кома, крапка з комою, двокрапка, тире в середині речення, три крапки.
У тих випадках, коли синтаксична одиниця відокремлюється з обох боків, розділові знаки виступають як парні, то пропуск як одного, так і двох знаків вважається одною помилкою, бо в даному випадку маємо справу з одним правилом, яке стосується одної і тої ж синтаксичної структури.
⭕Відокремлюючі знаки одиничні, але вони можуть повторюватись. Скільки цих знаків пропущено — стільки й помилок.
⭕Існує певна послідовність постановки розділових знаків у випадках їх сполучення, наприклад, у кінці питального речення, яке вимовляємо з окличною інтонацією, спочатку ставимо знак питання, потім — оклику; другі лапки в прямій мові ставимо після знака оклику, питання, трьох крапок, але крапка — після лапок. Порушення цієї послідовності — пунктуаційна помилка.
❌Не практикується перенос знака в наступний рядок, тобто розділовий знак не відривається від того слова, після якого ставиться; але рядок може починатись з таких парних знаків, як лапки, дужки, тире.
🔴«Негрубі» помилки:
🔻 винятки з усіх правил
🔻у написанні великої літери в складних власних назвах
🔻у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками
🔻у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як..., не що інше, як..., ніхто інший не..., ніщо інше не...).
❌Виправлення неправильного написання на правильне не варто враховувати в кількість помилок, але велика кількість виправлень свідчить про нестабільність правописних навичок. Тому бал занижується за велику кількість (більше 5️⃣) виправлень, зрештою, якщо це не призведе до виставлення негативної оцінки. Оцінка «1️⃣2️⃣» не ставиться при наявності трьох і більше виправлень.
Приклади тренувальних вправ онлайн на
🔉Telegram-каналі
✅Для учителів української мови та літератури
✅Для тих, хто працює над чистотою своєї мови
✅Для тих, хто хоче дізнатися більше про видатних українців та історію загалом

Немає коментарів:

Дописати коментар