субота, 19 серпня 2017 р.

Готуємося до нового 2017-2018 навчального року 

Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо навчання української мови і літератури 2017-2018 навчального року

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української мови

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо навчання української літератури

Навчально-методичні умови формування комунікативної і літературної компетентностей у процесі навчання української словесності

Перелік чинних цього навчального року програм, підручників і посібників

Готуючись до початку 2017-2018 навчального року, необхідно ознайомитися зі змістом таких джерел:

           Основи стандарту освіти, Державний стандарт базової і повної загальної освіти (2011);
Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/

1 коментар: